ENDRING AV ARBEIDSPROSESSER

Når omorganisering er et grep for effektivisering, er dette i mange sammenhenger begrunnet i endring av arbeidsprosesser og digitalisering. Offentlige virksomheter og bedrifter kan effektivisere og forbedre ved å endre måten oppgaver blir løst på. 

Eks.: Kutte ut et ledd i en sakskjede, utvikle selvbetjeningsløsninger eller digitalisere arbeidsprosessen slik at man frigjør personalressurser som kan benyttes til å løse andre oppgaver, nye lokaler og nye budsjettkrav. 

HR forvaltning kan bistå med lederstøtte, prosjektledelse og rekruttering.