ENDRING I BEMANNING OG KOMPETANSE

I en tid med endring i budsjett- og kompetansekrav, blir det ekstra viktig med strategisk bruk av personalressursene. For en del virksomheter og bedrifter vil det også innebære nedbemanning. 

Et dårlig utnyttet årsverk er svært kostbart - spesielt over tid. Arbeidsgiver må ha en oversikt over "kompetansebeholdningen" i forhold til fremtidige krav. 

Endringsledelse, strategisk kompetansestyring/-påfyll og eventuell nyrekruttering er viktige elementer her.

HR forvaltning kan bistå med lederstøtte, prosjektledelse og rekruttering.