ENDRING I ORGANISASJONSSTRUKTUR 

Endring i organisasjonsstruktur er kanskje det vanligste virkemiddelet ledelsen griper til når de ønsker å endre virksomheten. 

Eks.: nye enheter eller sammenslåing av enheter.


HR forvaltning kan bistå med lederstøtte, prosjektledelse og rekruttering.