HR-ressurs

Vi bistår bedrifter i å etablere ryddige prosesser når det oppstår utfordrende samarbeid i arbeidsmiljøet.

   - Vi kan opptre nøytrale og se saken fra alle sider

   - Vi kan gi støtte og veiledning til partene ut fra behov

   - Vi kan være en lederstøtte


Vi bistår bedrifter med å skape arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet.

Vi er en HR-ressurs innen:


Veiledning til parter i saken

Dette er individuelle samtaler, hvor formålet er at personen jobber mentalt med seg selv og finner løsninger, for å komme seg videre.

Metodene vi bruker er coaching og/eller mental trening.

Lederstøtte

Lederstøtte er leders arena for vekst og utvikling og kan gis som veiledning og støtte i utfordrende situasjoner med ansatte og andre mennesker, eller som coaching og/eller mental trening med fokus på egenutvikling.

Lederstøtten kan gjennomføres med en kombinasjon av fysiske møter, epost, telefon, Teams o.l. 

Vi kan leies inn som HR-ressurs på spesifikke oppdrag og/eller som lederstøtte over 3, 6 eller 12 måneder med mulighet for forlengelse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende prat