HR-tjenester

Vi kan bistå dere i å forme arbeidsmiljøet og styrke bedriftens kapasitet til å møte de utfordringene dere står overfor. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Vår spisskompetanse er innen:

  • Håndtering av konflikter og utfordrende personalsaker (se under)
  • Arbeidshelse og sykefraværsarbeid (se under)
  • Omstillingsprosesser i en bemanningsendring (se under)
  • Utvikling av velfungerende ledergrupper (klikk på lenken)
Vår spisskompetanse er flittig brukt; spesielt sykefraværsarbeid og håndtering av konflikter og utfordrende personalsaker.

Vi kan leies inn som rådgivere på timebasis eller over et lengre tidsrom. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Håndtering av konflikter og utfordrende personalsaker

Konflikter er uunngåelige og har mange positive sider. Det er når konflikten ikke følges opp at det kan skapes, i verste fall, et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Enkelte konflikter og personalsaker kan være utfordrende å følge opp, slik at det kan være behov for ekstern bistand.

Som HR-rådgivere har vi mange års erfaring med å bistå ledere i håndtering av konflikter og utfordrende personalsaker, slik at prosessene blir ryddige og i trå med lover og avtaleverk.

Arbeidshelse og sykefraværsarbeid

Ifølge WHO er arbeidshelse et område innenfor folkehelse for å fremme og opprettholde høyeste grad av fysisk, psykisk og sosialt velvære hos arbeidstakere i alle yrker.

Arbeidshelse tar i betraktning alle aspekter som påvirker arbeidstakernes helse, herunder det psykososiale arbeidsmiljøet og individuelle helsefremmende tiltak som kan øke trivsel og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet.

Vår rådgiver Sylvi Helland, er spesialist i arbeidshelse og har mange års erfaring med å bistå ledere i individuell oppfølging av ansatte med høyt sykefravær, og å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at sykefraværet kan reduseres.

Hun kan brukes som Ekspertbistand, en tjeneste som arbeidsgiver kan søke  NAV om tilskudd til.
>>> Les mer....

VERKTØYKASSE FOR SYKEFRAVÆRSARBEID

Hvis du har behov for lett tilgjengelige verktøy til bruk i sykefraværsarbeidet, har vi utviklet en verktøykasse som bedriften kan abonnere på.

Omstillingsprosesser i en bemanningsendring

Det å jobbe med omstillinger som berører ansatte, kan være svært belastende og tøft. Vi erfarer at flere ledere har liten eller ingen erfaring med omstillingsprosesser, slik at det lett kan gjøres feil og forverre situasjonen som omstillingen kan medføre.

Vi i HR forvaltning har mange års erfaring med å bistå ledere og bedrifter i omstillingsprosesser, slik at ansatte som blir berørt kan oppleve prosessen som god.

Vi kan leies inn som rådgivere på timebasis eller over et lengre tidsrom. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon