HR-innleie

Vår spisskompetanse er innen:

 • Lederutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Sykefraværsarbeid
 • Psykologisk trygghet 
 • Stressmestring
 • Omstilling

Vi gjennomfører våre oppdrag som LEDERSTØTTE eller PROSESSDRIVERE

Lederstøtte

Dette kan være leders arena for vekst og utvikling.

Tjenesten kan gis som 1-1,5 timers ledersamtale ved behov med en av våre rådgivere.

Det gis muligheter for å bestille enkelttimer, eller inngå større timeskontrakter.

Det er leder selv, eller leder i samarbeid med vår rådgiver, som definerer tema for den enkelte samtale.

Tema kan blant annet være:

 • Håndtering av utfordrende situasjoner; som for eksempel  utfordrende sykefraværssaker, uoverensstemmelser, konflikter og underprestering hos ansatte
 • Håndtering av lover og avtaleverk innen omstilling og personalarbeid
 • Stressmestring

Samtalene gjennomføres digitalt, eller i kombinasjon med fysiske møter, e-post og telefon. 

Utfordrende sykefraværssaker kan være gjentakende langtidsfravær.

Vi kan leies inn for å ha dialog med  arbeidstakeren, for sammen finne løsninger som kan få han/henne stabilt tilbake jobb, eller finne andre varige løsninger som passer arbeidshelsa.

Når det gjelder konflikthåndtering og ansatte som underpresterer, kan vi i tillegg leies inn som prosessdrivere for å gå dypere inn i sakene og bistå leder i direkte håndtering av disse.


 Klikk for å se priser

Prosessdrivere

Vi kan leies inn som prosessdriver i forbindelse med 

 • etablering av ryddige prosesser for å håndtere konflikter mellom en eller flere ansatte
 • Vi opptrer nøytrale og ser saken fra alle sider
 • Vi gir støtte og veiledning til partene ut fra behov
 • Vi er leders støtte i prosessen

Prosessene foregår hovedsakelig ute hos oppdragsgiver eller et annet egnet fysisk sted, men kan kombineres med digitale samlinger.

Varighet på en prosess er vanligvis fra 3 mnd til 1 år. 

Det utarbeides en framdriftsplan i samarbeid med oppdragsgiver.


Klikk for å se priser

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende prat

Referanser oppgis ved forespørsel