HR-innleie

Vi er en HR-ressurs innen kompetanseområdene:

 • HR-rådgivning
 • Konflikthåndtering
 • Sykefraværsarbeid
 • Psykologisk trygghet 
 • Utarbeidelse av personalrutiner, prosedyrer og andre praktiske HR-oppgaver

Vi utøver vår kompetanse gjennom å være en LEDERSTØTTE eller PROSESSDRIVER

I tillegg har vi utviklet nettkurs for ledere

HR-rådgivning/Lederstøtte

Dette kan være leders arena for vekst og utvikling.

Tjenesten kan gis som 1-1,5 timers ledersamtale ved behov med en av våre rådgivere, eller innleie av en rådgiver på timebasis i en periode for å utføre HR-oppgaver.

Det gis muligheter for å bestille enkelttimer, eller inngå større timeskontrakter.

Klikk for å se priser 

Det er leder selv, eller leder i samarbeid med vår rådgiver, som definerer tema for den enkelte samtale eller HR-oppgave.

Tema kan blant annet være:

 • Håndtering av utfordrende situasjoner; som for eksempel  utfordrende sykefraværssaker, uoverensstemmelser, konflikter og underprestering hos ansatte
 • Håndtering av lover og avtaleverk
 • Stressmestring
 • Praktiske HR-oppgaver som bistand i utarbeidelse av personalrutiner, prosedyrer og andre praktiske HR-oppgaver

Samtalene gjennomføres digitalt, eller i kombinasjon med fysiske møter, e-post og telefon. 

Utfordrende sykefraværssaker kan være gjentakende langtidsfravær.

Vi kan leies inn for å ha dialog med  arbeidstakeren, for sammen finne løsninger som kan få han/henne stabilt tilbake jobb, eller finne andre varige løsninger som passer arbeidshelsa.

Når det gjelder konflikthåndtering og ansatte som underpresterer, kan vi leies inn som prosessdriver for å gå dypere inn i sakene og bistå leder i direkte håndtering av disse.

Prosessdriver

Vi kan leies inn som prosessdriver i forbindelse med 

 • å skape et miljø preget av psykologisk trygghet
 • Vi bygger gode relasjoner mellom medarbeidere og leder
 • Vi bygger en kultur der ansatte er trygge på hverandre og våger å være kritiske for å få utvikling
 • etablering av ryddige prosesser for å håndtere konflikter mellom en eller flere ansatte
 • Vi opptrer nøytrale og ser saken fra alle sider
 • Vi gir støtte og veiledning til partene ut fra behov
 • Vi er leders støtte i prosessen

Prosessene foregår ute hos oppdragsgiver eller et annet egnet fysisk sted. Varighet på en prosess varierer ut fra type prosess og omfang, men anslagsvis fra 3 mnd til 1 år.

Eksempel på en prosess...... 

 • for å skape et miljø preget av psykologisk trygghet finner du her 
 • innen konflikthåndtering finner du her

Det utarbeides en framdriftsplan, i samarbeid med oppdragsgiver, ut fra forventet tidsbruk på den enkelte prosess.

Klikk for å se priser

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende prat

Referanser oppgis ved forespørsel