Bruk egenmelding framfor sykemelding

29.10.2018

Vi mener det er viktig at partene i arbeidslivet får på plass en ny IA-avtale som ivaretar dagens muligheter til å bruke inntil minst 24 dager med egenmelding i løpet av 12 mnd. Deretter bør både sykmelder og arbeidsgiver oppmuntre ansatte til å bruke egenmelding framfor sykemelding.
Hvorfor?

Vår erfaring er at ved arbeidsplasser der dette er blitt en hovedregel, så har sykefraværet blitt redusert. Det finnes nok ikke bare en årsak til redusert sykefravær, men en teori er at for mange er det en større terskel å melde seg syk i flere dager, når en selv opplever å ha ansvaret, enn når en kan skyve ansvaret over på sykmelder. Det er også for mange lettere å være bort hele uken hvis en er sykmeldt en uke, selv om en blir frisk tidligere og sykemeldingen kan avsluttes, enn hvis en bruker egenmeldinger.

Vårt ønske er at det i den nye IA-avtalen presiseres at ansatte bruker egenmelding framfor sykemelding ved sykdom av kortere varighet. Det mener vi vil ansvarlig gjøre den ansatte mer i forhold til egen sykdom og arbeidshelse, og ikke minst avlaste fastleger, som ofte er de som sykmelder, ved å redusere besøk fra pasienter som trenger kortvarige sykemeldinger.

I tillegg er det viktig at arbeidsgiver strukturerer sykefraværsarbeidet, gjennom å ha konstruktive samtaler med ansatte som har et visst omfang av sykefraværsdager i løpet av et år. En slik struktur gjør oppfølgingsarbeidet mer naturlig og kan forebygge at ansatte opplever å bli kalt inn på teppet når fraværet blir svært høyt. Det er lov å være syk, men kanskje noe fravær kan unngås ved tilrettelegging på arbeidsplassen eller andre forebyggende tiltak? Der dette er blitt gjort, har sykefraværet blitt redusert. 

Vi har erfart at strukturert sykefraværsarbeid har medført at sykefraværet i bl.a. en større offentlig bedrift har blitt redusert fra tosifret over flere år til å stabilisere seg rundt 5% det siste året.

Vil du vite mer om strukturert sykefraværsarbeid les her, eller ta kontakt med HR forvaltning for mer informasjon.