Velfungerende team

03.02.2020

Det er 5 atferdstrekk som står sentralt i velfungerende team; Stoler på hverandre, engasjerer seg i konstruktive konflikter relatert til sak/fag, forplikter seg til beslutninger, holder hverandre ansvarlige og har fokus på kollektive resultater/mål.

Med team mener vi 2 eller flere personer som jobber sammen om en eller flere oppgaver, eller kolleger ved samme enhet/avdeling. 

Stoler på hverandre.

Når et team stoler på hverandre, eller det er tillit blant medlemmene, er de villige til å være sårbare overfor hverandre. Det er en fortrolighet i teamet at intensjonene er gode og at det ikke er noen grunn til å være beskyttende eller forsiktige i teamet.

Det merkes ved at teammedlemmene:

 • Innrømmer sine svakheter og feil.
 • Ber om hjelp.
 • Aksepterer spørsmål og innspill angående deres ansvarsområder.
 • Lar tvilen komme hverandre til gode.
 • Ber om og aksepterer unnskyldninger.

Engasjerer seg i konstruktive konflikter relatert til sak/fag

Teammedlemmene har i dialogen/diskusjonen fokus på sak, fag eller ideer og unngår ondsinnede personalangrep.

Det merkes ved at teamet har:

 • Livlige og interessante møter.
 • Finner og bruker ideene til alle teammedlemmene.
 • Løser problemer raskt.
 • Reduserer diskusjonene til et minimum.
 • Tar opp kritiske emner til diskusjon.

Forplikter seg til beslutninger

Teammedlemmene har klarhet rundt beslutninger og går videre med fullstendig aksept fra alle teammedlemmene, også fra de som er uenige.

Teamets kjennetegn er at medlemmene sammen:

 • Skaper klarhet rundt retning og prioriteringer.
 • Har et felles mål.
 • Utvikler evne til å lære av feil.
 • Går fremover uten å nøle.
 • Endrer retning uten å nøle eller føle skyld.

Holder hverandre ansvarlige

I team som holder hverandre ansvarlig, er teammedlemmene villige til å kritisere hverandre for arbeid eller atferd som kan skade teamet. Dette inkluderer det å velge å gå inn i vanskelige samtaler.

Teammedlemmer som viser ansvarlighet:

 • Sørger for at de som yter dårlig, føler press for å forbedre seg.
 • Identifiserer potensielle problemer raskt ved å sette spørsmålstegn ved hverandres tilnærming uten å nøle.
 • Skaper respekt blant teammedlemmer, og måles mot de samme standardene.
 • Unngår unødvendig byråkrati rundt prestasjonsstyring og korrigerende handling.

Har fokus på kollektive resultater/mål.

Har fokus på felles mål knyttet til forventninger og resultatbasert innsats, ikke bare økonomi.

Dette teamet kjennetegnes ved å:

 • Beholde prestasjonsrettede ansatte.
 • Reduserer individualistisk atferd til et minimum.
 • Nyter felles suksesser.
 • Drar nytte av individer som har interesse for å yte for teamets gode.
 • Unngår disktraksjoner; dvs. gjøre noe annet som ikke er relevant til måloppnåelsen.

Syns du det virker uoppnåelig å etablere et velfungerende team?

Vi har erfaring med at det er fullt ut oppnåelig, men det kommer ikke av seg selv. Ta kontakt med HR forvaltning, så kan vi bistå i arbeidet.