Lederprogram 

Velfungerende ledergruppe

Formålet med lederprogrammet er utvikle/videreutvikle en kultur som består av:

 • Åpenhet og sårbarhetsrelatert tillit, slik at lederne er trygge på hverandre og våger å være kritiske for å få utvikling
 • Gode relasjoner mellom medlemmene, slik at de samarbeider på tvers og enes om felles mål og strategi
 • Ledere som tar ansvar for utvikling av egen enhet og medansvar for utvikling av organisasjonen, slik at arbeidsplassen blir mer attraktiv
 • Ledere som samarbeider på tvers av organisasjonen, slik at de utnytter organisasjonens ressurser på en best mulig måte og styrker tjenestene

Praktisk program består av:

 • 4 dagssamlinger med ledergruppa fysisk samlet; 2+1+1 dag over 6-9 mnd 
 • Alternativt er å gjennomføre deler av samlingene digitalt
 • Nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter" som deltakerne har tilgang til i 1 år

Kombinasjonen fysiske samlinger og individuelt nettkurs, hvor mye av læringsstoffet er sammenfallende, er utviklet for å gi ønsket måloppnåelse. 

De fysiske samlingene benyttes til å etablere åpenhet, sårbarhetsrelatert tillit og gode relasjoner i ledergruppa, mens nettkurset benyttes til kunnskapspåfyll, egenutvikling og trening mellom samlingene.

Målgruppe: Ledere på alle nivå i en organisasjon som samarbeider med hverandre


Les bloggen: Gevinster med velfungerende ledergrupper


Lanseringstilbud fram til 01.06.2023: Nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter" er GRATIS for alle deltakerne! 


Ta kontakt for mer informasjon og/eller pristilbud:

Innhold i lederprogrammet

Dagssamlinger 

Fysiske samlinger eller delvis digitale

Samlingenes innhold er hovedsakelig hentet fra Modul 1, 2 og 3 i nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter", men med fokus på formålet for lederprogrammet. 

Samlingene kan gjennomføres fysisk eller en kombinasjon av fysisk og digitalt.

Innhold i samlingene:

 • Utvikle en attraktiv arbeidsplass
 • Forpliktelser og engasjement
 • Ansvarliggjøring av hverandre
 • Utvikle felles mål og strategi

Nettkurs 

"Styrk dine relasjonelle ferdigheter"

Å kombinere dette nettkurset med samlinger i ledergruppa, er ment å styrke måloppnåelsen for lederprogrammet. Det gir også den enkelte leder drahjelp, slik at han/henne kan oppnå økt suksess som leder. 

Nettkurset hjelper ledere til å finne løsninger som kan gi dem mer energi og anerkjennelse som leder.

...Energi, slik at dem lettere kan håndtere en travel hverdag.

...Anerkjennelse for et attraktivt arbeidsmiljø, som beholder og rekrutterer gode arbeidstakere og som har et lavt sykefravær.

Bruk av refleksjonsverktøy

For å komme i gang med utvikling av ledergrupper, er det i dag helt vanlig å bruke ulike atferdsanalyser eller refleksjonsverktøy for å vise hvor like eller ulike gruppemedlemmene er. Denne kartleggingen kan være en innfallsvinkel til å drøfte hvilke forutsetninger dette kan ha for samarbeid og interne spilleregler i gruppa. 

Vi bruker refleksjonsverktøyet Everything DiSC® ledelsesprofil, som vi er sertifiserte på å bruke. Dette er et anerkjent verktøy som brukes i mange bedrifter av blant annet HR-personell, ledere, coaher og profesjonelle konsulenter.

Mennesker er sammensatt av ulike personlighetstrekk, har ulike stiler og motiveres av ulike ting. Som leder er det viktig å ha kunnskap om disse forskjellene og en bevisstgjøring rundt hvilken lederstil du selv bruker mest i forhold til dine ansatte.

Ved profesjonell bruk av verktøyet, kan det bidra til å gi ledergruppa:

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og utfordringer
 • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Verktøyet Everything DiSC® Workplace ble i 2020 DNV-GL sertifisert av Det Norske Veritas, som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. En sertifisering som ikke er enkel å oppnå og som gir et sterkt kvalitetsstempel. Alle Everything DiSC® -verktøy er utviklet med base i Everything DiSC® Workplace.


Vi har flere fornøyde ledere i vår portefølje, som har brukt verktøyet for å styrke sine relasjonelle ferdigheter, blant annet ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital HF.

Dette sier en av lederne:

«Har som leder hatt stor nytte av verktøyet Everything DiSC®. Det har hjulpet meg i forståelsen av hvorfor jeg selv reagerer og handler som jeg gjør, hvorfor mine medarbeidere reagerer og handler som de gjør, og da hvorfor samspillet blir som det blir. Det gjør det lettere å håndtere hverdagen og de situasjoner som oppstår. Dette kan gjelde i form av tilpasset kommunikasjon, fordeling av arbeidsoppgaver, og også i tilsettingsprosesser. Ulikheter kan ses på som ressurser og ikke utfordringer som trer fram i form av frustrasjon.»

Ta kontakt for mer informasjon og/eller pristilbud