Lederprogram 

Velfungerende ledergruppe

Formålet med lederprogrammet er å styrke ledergruppa ved å:

 • etablere åpenhet og tillit, slik at lederne er trygge på hverandre og våger å være kritiske for å få utvikling
 • etablere gode relasjoner, slik at lederne samarbeider på tvers og enes om felles mål og strategi
 • forebygge og håndtere konflikter, slik at det kan skapes et miljø som legger til rette for psykologisk trygghet på arbeidsplassen
 • få det beste ut av medarbeiderne, slik at alle kan bidra til et godt arbeidsmiljø, mindre sykefravær og en attraktiv arbeidsplass

Praktisk program består av:

 • 4 dagssamlinger med ledergruppa fysisk samlet; 2+1+1 dag over 6-9 mnd. Dagssamlingene kan kombineres med digitale samlinger
 • Nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter" som deltakerne har tilgang til i 1 år

Kombinasjonen samlinger og individuelt nettkurs, hvor mye av læringsstoffet er sammenfallende, er utviklet for å gi maksimal måloppnåelse. 

Samlingene benyttes til å etablere åpenhet, sårbarhetsrelatert tillit og gode relasjoner i ledergruppa, mens nettkurset benyttes til kunnskapspåfyll, egenutvikling og trening mellom samlingene.

Målgruppe

 • Ledergrupper på alle nivå i organisasjonen

  Innhold i lederprogrammet 

  Dagssamlinger med ledergruppa 

  Program 

  Samlingenes innhold er koblet opp mot Modul 1, 2 og 3 i nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter", har fokus på formålet for lederprogrammet og gjennomføring  av gruppeøvelser.

  Samlingene gjennomføres fysisk hos kunden, men kan, om ønskelig, kombineres med digitale samlinger.

  Innhold i samlingene:

  • Utvikle en attraktiv arbeidsplass
  • Forpliktelser og engasjement
  • Ansvarliggjøring av hverandre
  • Utvikle felles mål og strategi

  Relaterte blogger:


  Gjennomføringa av lederprogrammet avklares med oppdragsgiver og tilpasses ledergruppas behov, ståsted og funksjon. 

  Nettkurs - individuelt

  "Styrk dine relasjonelle ferdigheter"

  Nettkurset er et nanokurs; dvs kurset består av flere korte e-læringsfrekvenser, for å gjøre innholdet brukervennlig og motiverende  for å repetere, slik at det sitter i langtidsminnet.

  Med enkle og effektive metoder, lærer deltakerne hvordan de kan styrke sine relasjonelle ferdigheter. Selv om noe av stoffet er kjent for noen, styrker det læringseffekten ved å repetere og reflektere sammen med kolleger.

  Å kombinere nettkurset med samlinger i ledergruppa, er ment å styrke måloppnåelsen for lederprogrammet. Det gis i tillegg individuell veiledning.

  Nettkurset er et selvstudium som består av 5 moduler og mer enn 50 korte leksjoner. 

  Den enkelte har tilgang til kurset i kursportalen i 12 mnd. 

  Innehold i modulene:

  1. Ledelse i hverdagen
   Lederne får verktøy for å lage sin plan for hvordan de skal jobbe med kurset, slik at de styrker sine relasjonelle ferdigheter og oppnår mer anerkjennelse og suksess som leder.
  2. Skap effektive relasjoner med dine medarbeidere
   Lederne blir mer bevisst sine styrker og utfordringer som leder, slik at de får en bedre forståelse for hvorfor de reagerer og handler som de gjør. De blir mer bevisst på hvordan de kan oppnå bedre kontakt med sine medarbeidere; spesielt de som dem i dag opplever det er vanskelig å komme i kontakt med, slik at de får en mer effektiv relasjon.
  3. Få det beste ut av dine medarbeidere
   Lederne blir mer bevisst på hva de kan gjøre for å styrke relasjoner mellom medarbeidere og få det beste ut av sine medarbeidere, slik at medarbeiderne kan bidra til et godt arbeidsmiljø og mindre sykefravær. Et av temaene er etablering av psykologisk trygghet.
  4. Bli bedre til å forebygge og håndtere konflikter
   Lederne lærer om forebygging og håndtering av konflikter, slik at det blir rom for å skape et miljø preget av psykologisk trygghet.
  5. Håndtere travle hverdager
   Lederne lærer metoden Trening for energiske hjerner, slik at de kan håndtere travle dager, stresse mindre, sove bedre og få en våken og klar hjerne.
  6. Realisere ambisjoner og mål
   lederne lærer å strukturere sitt målarbeid, slik at de kan sette seg realistiske mål, gjennomføre dem og lykkes bedre som leder.  

  Referanser

  Som  intern HR-rådgiver ved St.Olavs hospital, har vi over år vært prosessledere i flere leder- og teamutvilklingsprosesser….les tilbakemeldinger


  Ta gjerne kontakt for mer informasjon