NETTKURS FOR LEDERE

Hva DU kan gjøre for å styrke et arbeidsmiljø

Ledelse handler om å få mennesker til å utføre oppgaver på en best mulig måte.

Dette er et praktisk kurs i hvordan du som leder bevisstgjør deg selv i utøvelsen av lederrollen, slik at du blir en bedre utgave av deg selv, får mer fornøyde ansatte, mer velfungerende team, mindre sykefravær og unngår destruktive konflikter.

Alle resultater skapes av mennesker og for å oppnå de beste resultatene må du ha grunnleggende kunnskap om hvem du selv er, hvordan du blir oppfattet av andre og ikke minst vite hvordan du kan få det beste ut av dine ansatte.

For å hjelpe deg på denne veien har vi laget nettkurset «Hva DU kan gjøre for å styrke et arbeidsmiljø» som gir deg tilgang til kunnskap og metoder for å lykkes.


Fordelen med å ta lederutvikling på nett, er at du kan ta kurset når det passer for deg, uansett tid på døgnet. I tillegg inkluderer kurset individuell support fra våre rådgivere.


Hele kurset består av 5 Moduler:

Modul 1 har fokus på deg som leder og hva DU kan gjøre for å lykkes bedre. Modulen er et anbefalt grunnkurs; det vil si du bør gjennomføre denne før du starter med de andre modulene.

En oppgave i modul 1 er at du gjennomfører en kartlegging av din lederstil med verktøyet Everything DiSC® som bearbeides i en rapport på 27 sider og du får tilbakelesing fra oss. 

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-GL sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA's (The European Federation of Psychologists' Association ) standarder og kan brukes til utviklingsformål. Alle de 16 oversatte versjonene av Everything DiSC® Workplace, inkludert den norske, er basert på det engelske verktøyet. Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV-GL at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

I modul 2 lærer du mental trening for ledere, slik at du blir en bedre utgave av deg selv.

Modul 3 har fokus på konflikthåndtering og består av to deler; 3a og 3b.
Modul 3a gir deg kunnskap om praktisk konflikthåndtering, slik at du kan håndtere konflikter bedre. Modul 3b omhandler produktiv konflikt, slik at du forstår deg selv og andre bedre under en konflikt og kan endre destruktiv reaksjon til produktiv respons. Modul 3b bygger på Modul 1, slik at det gis ikke tilgang til denne modulen før modul 1 er gjennomført.

I modul 4 får du kunnskap om velfungerende team, slik at du er bedre i stand til å utvikle ditt/dine team til å bli velfungerende.

Modul 5 gir deg kunnskap om endringsledelse og tips til gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser, slik at du kan iverksette velfungerende endringsprosesser.

Kurset selges som enkeltmoduler, men for å få best mulig utbytte anbefaler vi at hele kurset gjennomføres, dvs. alle moduler.

Kurset er inne i siste utviklingsfase og vil bli lansert i løpet av høsten.  

Hvis du ønsker kan vi sende deg mer informasjon på mail.