REKRUTTERING

Vi bistår i vurdering av kompetansebehov, intervju, oppfølging i prøvetid og eventuell avslutning av ansettelsen.