Ekspertbistand

Har du ansatte med lange og eller hyppige sykefravær, da kan ekspertbistand være løsningen. 

Ekspertbistand betyr at ansatt og arbeidsgiver får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefraværarbeid og arbeidsmiljø.    

 • Ekspertbistand er en tilskuddsordning fra NAV som skal forebygge og redusere sykefravær i enkeltsaker.
 • Arbeidsgiver kan få tilskudd til å leie inn en nøytral ekspert som kan se situasjonen med nye øyne.
 • Eksperten foreslår tiltak for å få den ansatte tilbake i jobb, eller annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Ekspertbistand er regulert i Forskrift om tilskudd til ekspertbistand og arbeidsgiver må da søke NAV om tilskudd.  Tilskuddet dekker arbeidsgivers utgifter opp til et maksimalt beløp.

Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når:

 • arbeidstakeren har utfordringer med å stå i arbeid. Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
 • arbeidstakeren og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjeneste
 • både arbeidstakeren og arbeidsgiveren ønsker hjelp


Vår rådgiver Sylvi Helland kan bistå arbeidsgiver og ansatt som ekspert.  Hun er blant annet lederutdannet, spesialist i arbeidshelse, coach og sykepleier og har mange års erfaring med  sykefraværsarbeid og utvikling av arbeidsmiljø, hovedsakelig innen helse- og sosialtjenester.  

Bistand er skreddersøm og bygges opp rundt utfordringer på arbeidsplassen, arbeidsgivers behov for å avklare hva arbeidsgiver kan bistå med, samt kartlegge, avklare og anbefale tiltak for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Målet er at den ansatte skal komme tilbake i jobben sin, eller i et annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver. 

Eksempler på utfordringer som Sylvi kan bistå med å løse er:

 • relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • konflikthåndtering
 • omstillingsarbeid
 • arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • karriereveiledning 

Et tiltak kan være at gjennom samtaler med Sylvi, kan arbeidstaker få muligheten til å sette ord på tanker og følelser, som kan bidra til at arbeidstakeren blir mer bevisst sine styrker og utfordringer, slik at hen kan gjøre kloke valg. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.