Om oss


HR forvaltning AS er bedrifters HR-partner innen leder- og teamutvikling, omstillingsprosesser, utarbeidelse av personalrutiner, sykefraværsarbeid, konfliktsaker og håndtering av vanskelige personalsaker. 

Vi bistår bedrifter med rådgivning, foredrag, kurs, bedriftsinterne seminarer og prosesser innen ovenfor nevnte områder.

Perly Kristiansen og Sylvi Helland utgjør HR forvaltning AS og vi utfyller hverandres kompetanse.

I tillegg har vi flere samarbeidspartnere, deriblant Volo AS på verktøyet Everything DiSC®, en seniorforsker og en organisasjonspsykolog,  som bistår oss ved behov. 

Perly Kristiansen, partner og rådgiver

Jeg har siden 2004 jobbet som rådgiver og lederstøtte i forbindelse med håndtering av konfliktsaker, oppsigelse, større omstillingsprosesser og kurs for ledere m.m.

Med utdannelse innen ledelse, organisasjonsutvikling, styrekompetanse og økonomi  samt en master fra 2015 fra NTNU - strategisk HR-ledelse, har dette bidratt til å bli et fundament når jeg veileder ledere, slik at de kan forvalte de menneskelige ressursene de råder over på best mulig måte for deres bedrift.

Jeg er i tillegg sertifisert Everything DiSC®- instruktør

Det jeg ofte opplever som rådgiver er at lederne har behov for å få luftet sine ideer og tanker rundt det å være leder og en leders utfordringer. Da er det godt å ha en fortrolig samtalepartner. En samtalepartner som vil utfordre, støtte eller utforske de temaene som tas opp. 

Min rolle kan være veldig tydelig i forhold til lovverk, avtaleverk og personalreglement, mens andre ganger er det å finne veien videre i samarbeid det viktigste. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf.: +47 469 56 907

Sylvi Helland, partner og rådgiver

Jeg er spesialist i arbeidshelse, utdannet veileder/coach, sykepleier og har videreutdanning innen personalutvikling og ledelse. 

Av erfaring har jeg ledererfaring og mange års erfaring fra personal- og lederutvikling, samt håndtering av omstillingsarbeid i offentlig sektor, hvor jeg  bl.a. har vært prosjektleder for flere krevende omstillingsprosesser på nasjonalt og kommunalt nivå. 

I tillegg har jeg i flere år jobbet som intern HR-rådgiver ved St.Olavs hospital, hvor jeg bl.a. har hatt ansvaret for gjennomføring av flere leder- og teamutviklingsprosesser og et større prosjekt i sykefraværsarbeid. 

Jeg er sertifisert Everything DiSC®- instruktør og ble i 2017 kåret til årets DiSC-instruktør.

Som spesialist i arbeidshelse har jeg høy kommpetanse og erfaring innen sykefraværsoppfølging. Jeg kan leies inn som eksperthjelp i dialogen med arbeidstakere med høyt sykefravær, bidra til å avklare problemer som fører til dette fraværet, og sammen finne fram til tiltak som gjør situasjonen bedre for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf.: +47 413 20 136