Om oss

HR forvaltning AS er bedriftens strategiske HR-partner innen ledelse og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vår spisskompetanse er innen:

  • Lederutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Sykefraværsarbeid
  • Psykologisk trygghet
  • Stressmestring
  • Omstilling

Vi bistår bedrifter med rådgivning, foredrag, kurs, bedriftsinterne seminarer og prosesser innen ovenfor nevnte områder.

Perly Kristiansen og Sylvi Helland utgjør HR forvaltning AS og vi utfyller hverandres kompetanse.

I tillegg har vi flere samarbeidspartnere, deriblant Volo AS på verktøyet Everything DiSC®, en seniorforsker og en organisasjonspsykolog,  som bistår oss ved behov. 

Perly Kristiansen, partner og rådgiver

Jeg har siden 2004 jobbet som rådgiver og lederstøtte i forbindelse med håndtering av konfliktsaker, oppsigelse, større omstillingsprosesser og kurs for ledere m.m.

Med utdannelse innen ledelse, organisasjonsutvikling, styrekompetanse og økonomi  samt en master fra 2015 fra NTNU - strategisk HR-ledelse, har dette bidratt til å bli et fundament når jeg veileder ledere, slik at de kan forvalte de menneskelige ressursene de råder over på best mulig måte for deres bedrift.

Jeg er i tillegg sertifisert Everything DiSC®- instruktør

Det jeg ofte opplever som rådgiver er at lederne har behov for å få luftet sine ideer og tanker rundt det å være leder og en leders utfordringer. Da er det godt å ha en fortrolig samtalepartner. En samtalepartner som vil utfordre, støtte eller utforske de temaene som tas opp. 

Min rolle kan være veldig tydelig i forhold til lovverk, avtaleverk og personalreglement, mens andre ganger er det å finne veien videre i samarbeid det viktigste. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf.: +47 469 56 907

Sylvi Helland, partner og rådgiver

Jeg er spesialist i arbeidshelse, utdannet veileder/coach, sykepleier og har videreutdanning innen personalutvikling og ledelse. 

Av erfaring har jeg ledererfaring og mange års erfaring fra personal- og lederutvikling, samt håndtering av omstillingsarbeid i offentlig sektor, hvor jeg  bl.a. har vært prosjektleder for flere krevende omstillingsprosesser på nasjonalt og kommunalt nivå. 

I tillegg har jeg i flere år jobbet som intern HR-rådgiver ved St.Olavs hospital, hvor jeg bl.a. har hatt ansvaret for gjennomføring av flere leder- og teamutviklingsprosesser og et større prosjekt i sykefraværsarbeid. Jeg jobber der fremdeles i en deltidsstilling.

Jeg er sertifisert Everything DiSC®- instruktør og ble i 2017 kåret til årets DiSC-instruktør.

Som spesialist i arbeidshelse har jeg høy kommpetanse og erfaring innen sykefraværsoppfølging. Jeg kan leies inn som eksperthjelp i dialogen med arbeidstakere med høyt sykefravær, bidra til å avklare problemer som fører til dette fraværet, og sammen finne fram til tiltak som gjør situasjonen bedre for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf.: +47 413 20 136