Om oss


HR forvaltning AS er et rådgiverfirma innen leder- og teamutvikling, omstillingsprosesser, sykefraværsarbeid og personalsaker.

Vi bistår bedrifter med foredrag, kurs, bedriftsinterne seminarer og å lede prosesser innenfor ovenfor nevnte områder.

Perly Kristiansen og Sylvi Helland utgjør HR forvaltning AS .

I tillegg har vi flere samarbeidspartnere, deriblant seniorforsker og organisasjonspsykolog,  som bistår oss ved behov. 

Volo AS er samarbeidspartner innen leder- og teamutvikling.

Perly Kristiansen, partner

Jeg har yrkeserfaring innen regnskap, økonomi og som rådgiver innen personalsaker, omstilling, seniorpolitikk og har en master fra 2015 innen strategisk HR-ledelse fra NTNU. I tillegg har jeg tatt flere universitetsfag etter hvert som behovet har dukket opp.

De siste 15 årene har jeg jobbet som HR-rådgiver i en større offentlig bedrift og jobbet mye med håndtering av personalsaker, oppsigelser, omstilling, oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser og seniorpolitikk m.m.

Det jeg opplever som rådgiver er at lederne har behov for å få luftet sine ideer og tanker rundt det å være leder og da er det godt å ha en samtalepartner. En samtalepartner som vil utfordre, støtte eller utforske det de lurer på. Min rolle kan være veldig tydelig i forhold til lovverk, avtaleverk og personalreglement, mens andre ganger er det å finne veien videre i samarbeid. 

Ta gjerne kontakt!

Tlf.: +47 971 02 455

Mail: perly@hrforvaltning.no

Sylvi Helland, partner

Jeg har mange års erfaring fra personal- og lederutvikling, samt håndtering av omstillingsarbeid i offentlig sektor. Jeg har bl.a. vært prosjektleder for flere krevende omstillingsprosesser på nasjonalt og kommunalt nivå. De siste årene har jeg jobbet som HR-rådgiver ved en større offentlig bedrift, hvor jeg bl.a. har hatt ansvaret for gjennomføring av flere leder- og teamutviklingsprosesser og et større prosjekt innen sykefraværsarbeid. Jeg er sykepleier, gestaltveileder, lederutdannet, inspirende coach og utdannet spesialist i arbeidshelse. 

Jeg er sertifisert disc-instruktør og ble i 2017 kåret til årets disc-instruktør.

Ta gjerne kontakt!

Tlf.: +47 413 20 136

Mail: sylvi@hrforvaltning.no