Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en førstegangsleder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.


Væksthus for ledelse har foretatt en undersøkelse blant 22 ledere ansatt i danske kommuner og regioner, og et utvalg av deres under- og overordnede. Målet for undersøkelsen var å analysere deres faktiske handlinger i flere vellykkede og kritiske situasjoner. Deres holdninger til ledelse eller formelle kunnskap var ikke en del av undersøkelsen....

Vår erfaring er at det ikke er noen kvikk fiks å redusere sykefraværet på en arbeidsplass, spesielt hvis sykefraværet har vært jevnt høyt over flere år. ...Men det lar seg gjøre. I denne bloggen setter vi fokus på 7 virksomme grep som kan gi lavt sykefravær.

Aldri før har utvikling av ledere og ledergrupper vært viktigere. Arbeidslivet og ansatte stiller andre krav til ledelse nå enn tidligere. Nye generasjoner med arbeidstakere ønsker ofte å bli mer sett og ha en større grad av frihet.

Forskning viser at de mest effektive enheter, grupper og team er de med psykologisk trygghet. De er god på å videreutvikle hverandres ideer, de arbeider mer effektivt og har lite gjennomtrekk av ansatte.

Konflikter oppstår gjerne som en konsekvens av misforståelser og mangel på respekt eller forståelse for hverandres arbeidsoppgaver, kompetanse eller personlighet/atferdsstil. Ved å vise gjensidig respekt og forståelse, kan vi få det beste ut av alle.

I en hektisk hverdag er det lett å bli feig. Det er enklere og gi og ta imot tilbakemeldinger når tilbakemeldingskulturen er sunn.....men hva er en sunn tilbakemeldingskultur?

På mange arbeidsplasser er det vanskelig å rekruttere og beholde flinke arbeidstakere, sykefraværet er høyt, ledere opplever de har liten tid til ledelse, blir slitne og medarbeiderne opplever lite støtte og tilbakemeldinger fra sin nærmeste leder. En ond sirkel har oppstått. Vi har stor medfølelse med de som sliter, derfor ønsker vi å gi noen tips...