Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en førstegangsleder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.


Å klage kan ha både positive og negative effekter på organisasjonskommunikasjon. Konstruktiv klaging – eller strukturerte muligheter for ansatte til å si sine bekymringer – gir verdifull tilbakemelding for å forbedre arbeidsprosesser, produkter og tjenester, og bør derfor oppmuntres. Utlufting og kronisk klaging har både fordeler og ulemper for den...

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske/mentale ferdigheter, slik at du best mulig kan utnytte dine iboende ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

God ledelse er avhengig av den tiden vi lever i og all forskning hittil tyder på at ledere bør legge vekt på å være relasjonsorienterte og gjerne med en dæsj visjonær endringsorientering (Transformasjonsledelse).

Væksthus for ledelse har foretatt en undersøkelse blant 22 ledere ansatt i danske kommuner og regioner, og et utvalg av deres under- og overordnede. Målet for undersøkelsen var å analysere deres faktiske handlinger i flere vellykkede og kritiske situasjoner. Deres holdninger til ledelse eller formelle kunnskap var ikke en del av undersøkelsen....

Vår erfaring er at det ikke er noen kvikk fiks å redusere sykefraværet på en arbeidsplass, spesielt hvis sykefraværet har vært jevnt høyt over flere år. ...Men det lar seg gjøre. I denne bloggen setter vi fokus på 7 virksomme grep som kan gi lavt sykefravær.

Aldri før har utvikling av ledere og ledergrupper vært viktigere. Arbeidslivet og ansatte stiller andre krav til ledelse nå enn tidligere. Nye generasjoner med arbeidstakere ønsker ofte å bli mer sett og ha en større grad av frihet.