Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en førstegangsleder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er relatert til ledelse og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.


Når du hører ordet konflikt, hva tenker du på? Uenighet? Krangling? Misforståelser? Fiendtlighet? Kompromiss? Finne løsninger? Sladder og såre følelser? Eller kolleger som ikke liker hverandre?

Har du noen ganger lurt på hvorfor det er enklere for deg å komme i kontakt med enkelte personer enn andre? Eller hvordan du best kan lykkes som leder?

Lovverket sier at jobben skal være helsefremmende, som er et ambisiøst krav, men ingen umulighet. Ved å skape trivsel på en arbeidsplass er vi mange hakk nærmere målet.

For å få et stabilt lavt sykefravær, kreves det systematisk jobbing over tid; med både individuell oppfølging av ansatte med sykefravær og det psykososiale arbeidsmiljøet (inkludert ivaretakelse av ansatte som er på jobb). I denne bloggen har vi fokus på den individuelle oppfølgingen av ansatte med sykefravær.

Å klage kan ha både positive og negative effekter på organisasjonskommunikasjon. Konstruktiv klaging – eller strukturerte muligheter for ansatte til å si sine bekymringer – gir verdifull tilbakemelding for å forbedre arbeidsprosesser, produkter og tjenester, og bør derfor oppmuntres. Utlufting og kronisk klaging har både fordeler og ulemper for den...

God ledelse er avhengig av den tiden vi lever i og all forskning hittil tyder på at ledere bør legge vekt på å være relasjonsorienterte og gjerne med en dæsj visjonær endringsorientering (Transformasjonsledelse).