Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en førstegangsleder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.


Av erfaring er det ikke enkelt å skape en kultur på arbeidsplassen med psykologisk trygghet, spesielt når andre kulturer har fått satt seg.....men det er så absolutt mulig! Du må som leder være forberedt på å bruke tid, vær åpen og gå foran som et godt eksempel.

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/er syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder. Det gjelder spesielt i tilfellene der den ansatte har lange og hyppige fravær.

Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde? Har du kolleger som unngår å hilse på deg? Blir du latterliggjort? ......."Slå" tilbake!

Det er 5 atferdstrekk som står sentralt i velfungerende team; Stoler på hverandre, engasjerer seg i konstruktive konflikter relatert til sak/fag, forplikter seg til beslutninger, holder hverandre ansvarlige og har fokus på kollektive resultater/mål.

Tirsdag 18.12.2018 undertegnet partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder fra og med 2019 og ut 2022.

I min masteroppgave skrev jeg mye om det å være leder og de
jeg intervjuet var mellomledere, fordi jeg synes de har mest utfordrende rolle. Mellomlederen må være lojal og forholde seg både til sin leder og sine medarbeidere. Der kan det nok ofte oppstå noen utfordringer.

Jeg kom over en liten artikkel i Ukeavisen ledelse fredag 7.sept.; "Negativ tenking kan brukes positivt", som gjør at jeg fikk lyst til si litt om våre erfaringer med dette. Artikkelen i Ukeavisen ledelse handlet om Ida Hallgren, ved Göteborgs universitet, sitt syn på dette.

Mange mener at det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning, i tillegg til verdens mest sjenerøse sykelønnsordning.