Everything DiSC®

Everything DiSC®-verktøy fra Wiley er forskningsbaserte verktøy egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening. Det er utviklet for å få økt innsikt og forståelse for egen og andres adferd, for å utvikle mer effektive relasjoner med hverandre.

Everything DiSC®-verktøy:

  • er utviklet for å kunne brukes av rådgivere, coacher, HR-personell, organisasjonspsykologer og ledere for å bygge styrke i alle deler av en organisasjon.
  • har et universelt og nøytralt språk, med et begrepsapparat for å kunne forklare synlig adferd og kommunikasjon.
  • er lett forståelig og har en oppbygging som gjør det også mulig å jobbe med mange mennesker samtidig i en prosess.
  • er validert og oversatt til 23 ulike språk, inkludert norsk.
  • er i Norge tilpasset den norske arbeidskulturen og det samfunnet vi lever i.


3 forskningsrapporter knyttet til verktøyet:


DNV-sertifisert som verktøy for utvikling på arbeidsplassen

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen.

Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA's (The European Federation of Psychologists' Association ) standarder og kan brukes til utviklingsformål.

Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

EFPA, The European Federation of Psychologists' Association, har utviklet en gjennomprøvd «Test Review Model» for å gi en grundig og standardisert gjennomgang av psykologiske vurderingstester. Disse hjelper organisasjoner, rådgivere og sluttbrukere med å ta faktabaserte beslutninger om kvalitet og nytteverdien av et verktøy.

DNV, Det Norske Veritas, er et godkjent organ som jobber med kvalitetssikring og risikohåndtering, og har nå sertifisert Everything DiSC Workplace® (engelsk versjon) i henhold til EFPA's standarder.

Denne DNV-sertifiseringen er nok et kvalitetsstempel for Everything DiSC®. Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV at verktøyet tilfredsstiller internasjonale anerkjente kriterier for kvalitet.

Hva betyr dette for de organisasjonene som benytter Everything DiSC®?

  • Å sette kvalitet i høysetet, påvirker kultur og omdømme
  • Stor grad av tillit til verktøyene og bruksområdene fra medarbeidere
  • Det er enklere å ta strategiske valg om bruk av verktøy av høy kvalitet, og som vil gi effekt over lang tid


Om Wiley; de som forsker på, utvikler og distribuerer verktøyet

Wiley er i dag et av verdens største og mest velrennomerte kunnskapsforlag, og er ledende innen forskning, utvikling og distribusjon av den nye generasjonen Everything DiSC®-verktøy på verdensbasis. Wiley har spesialisert seg innenfor akademiske publikasjoner, og har i flere år utgitt bøker, publikasjoner og arbeidene til blant annet flere Nobels prisvinnere. I Norge er mye av litteraturen og bøkene knyttet til pensum på universiteter og høyskoler utgitt av Wiley.

Volo AS er Authorized Partner av Everything DiSC® og The Five Behaviors® – Wiley Brands. Gjennom Wiley Workplace Learning Solutions er vi tilknyttet et globalt nettverk av autoriserte partnere som jobber med kompetanseutvikling. Gjennom et nært partnerskap med Wiley, bistår Volo AS aktivt i utvikling, og kontinuerlig kvalitetssikring av verktøyene. Volo AS har mottatt utmerkelsen Diamond Award fra Wiley 12 år på rad for vårt arbeid med verktøyene i Norge. 

HR forvaltning samarbeider tett med Volo i bruken av verktøyet.