Tilbakemeldinger på leder-/ teamutviklingsprosesser


Tilbakemelding fra toppleder

Teamutviklingsprosessen gav meg som leder et nyttig verktøy for å utvikle min avdeling basert på bedre teamorganisering, forbedret intern kommunikasjon, ansvarliggjøring og resultater.

Tilbakemelding fra mellomleder

Everything DiSC har hjulpet meg i forståelsen av hvorfor jeg selv reagerer og handler som jeg gjør, hvorfor mine medarbeidere reagerer og handler som de gjør, og da hvorfor samspillet blir som det blir. Det gjør det lettere å håndtere hverdagen og de situasjoner som oppstår. Dette kan gjelde i form av tilpasset kommunikasjon, fordeling av arbeidsoppgaver, og også i tilsettingsprosesser. Ulikheter kan ses på som ressurser og ikke utfordringer som trer fram i form av frustrasjon.

Utsagn fra deltakere

 • Prosessen tok et kraftig byks fremover, etter at møteplassene ble definert
 • Vi er mye mer et team nå
 • Vi har blitt bedre kjent med hverandre
 • Føler meg mer inkludert
 • Mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer
 • Jeg føler meg stolt av teamet mitt
 • Vi er blitt god på tilbakemeldinger
 • Kollegaer av meg har utfordret meg
 • Mer åpenhet i dialogen
 • Vi sparrer oftere med hverandre
 • Jeg føler at vi er blitt tryggere på hverandre
 • Vi er blitt mer konkrete og ærlige i tilbakemeldinger
 • Vi virker mer motivert i hele teamet
 • Jeg ser eksempler der vi er blitt tydelig på konkret ros
 • Ikke noe «huff fokus, ikke negativt fokus.
 • Virker som vi har mer tid til å høre på hverandre
 • Føler meg tryggere på at jeg kan bidra i teamet
 • Jeg har blitt tryggere på meg selv
 • Jeg får oftere ros - og jeg har selv gitt mer ros.
 • Jeg synes vi er mer sammensveiset.
 • Jeg er mindre redd for å si hva jeg mener.

Tilbakemelding fra faggruppen, Ortopedisk avdeling

Faggruppen i ortopedisk avdeling, sengepostene, har siden høsten 2016 arbeidet for å styrke samarbeidet mellom de ulike sengepostene gjennom teambygging. På sykehus er en stor del av arbeidet kunnskapsarbeid, som kjennetegnes som komplekst og sammensatt. Man er avhengig av hjelp og kompetanse fra andre rundt seg for å gjøre en god jobb. Et av de viktigste forutsetningene for å bygge gode team er tillit og psykologisk trygghet. Ved manglende psykologisk trygghet kan man oppleve liten tillit mellom ulike parter i et samarbeid, som kan føre til liten motivasjon til å utføre en god jobb.

Et team som har psykologisk trygghet er trygge nok til å være seg selv, uttrykke seg, dele bekymringer og feil, stille kritiske spørsmål uten å bli straffet for dette, og hvor det er stor grad av tillit mellom kollegaer. Dette gir kollegaer som er mer robuste, som har større kapasitet for kreativitet, innovasjon, samarbeid og mestring.

Faggruppen i ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital har i dette arbeidet brukt Everyhing DiSC® som verktøy for å bygge tillit innad i teamet. Til dette har vi fått god hjelp fra HR-rådgiver Sylvi Helland, som har bistått oss i prosessen om hva som skal til for å bygge opp et team som fungerer godt.