PERSONVERNERKLÆRING 

ved besvarelse av Everything DiSC®


Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Ketil Olsen, daglig leder i Volo AS, e-post ketil.olsen@volo.no og tlf. 414 60 265

Volo er Authorized Partner Everything DiSC® - A Wiley Brand, Authorized Partner - The Five Behaviors of a Cohesive Team ™ - A Wiley Brand og sertifiseringsinstans for DiSC®-instruktører i Norge.

Behandling av personopplysninger fra nettstedet EPIC Administration

Nettstedet er laget for å generere en personlig rapport for den enkelte. Ved å klikke på «Godta» når du skal gjennomføre en besvarelse ved bruk av verktøyene i Everything DiSC, godtar du at Wiley kan bruke dataene, deriblant personopplysninger du oppgir på dette nettstedet, med sikte på å generere din personlige rapport.

Opplysninger vi samler inn

Du vil bli bedt om å oppgi for- og etternavn, eller kun sette inn dine initialer, og svare på en rekke spørsmål, ord eller utsagn som vil bli brukt til å lage en tilpasset rapport for deg. Eventuelt kan du gi demografiske opplysninger som alder, plassering, utdanning, andre parter, deriblant arbeidsgiver, og dette er ikke knyttet til navnet ditt eller andre identifiserbare personopplysninger. Vi samler også inn din e-postadresse for å sende deg resultatene dine, og du kan laste opp et bilde som legges til profilen din.

Datalagring og sikring av personopplysninger 

Opplysningene, deriblant personopplysningene, som du gir oss via dette nettstedet, blir overført til USA og lagret på Wileys sikre server i Minneapolis, Minnesota. Ved å sende inn dine personlige opplysninger, samtykker du i overføring, lagring og behandling av dine personopplysninger i USA. Dataene som sendes fra/til dette nettstedet til/fra serveren i USA er kryptert. Når rapportene som blir lagret blir slettet, slettes alle spor på nettstedet EPIC Administration og serveren i USA.

Nettstedet EPIC Administration er passordbeskyttet og kun tilgjengelig for DiSC-instruktør Sylvi Helland. Sylvi Helland har skrevet under på databehandlingsavtale med behandlingsansvarlig Ketil Olsen i Volo AS. Denne avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter General Data Protection Regulation (GDPR) og sikre at personopplysninger som registreres i besvarelsene på nettsiden EPIC Administration ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Avtalen regulerer databehandlers; dvs. Sylvi Hellands, bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

For å sikre dataene ytterligere, oppretter du en egen «konto" via mottatt link når du skal besvare Evertything DiSC®-verktøyet, der du registrerer epost-adresse og et personlig passord før du så besvarer det aktuelle spørreskjemaet. Denne innloggingen er den samme du skal benytte, om du etter avtale med DiSC® instruktør, skal benytte deg av verktøyet MyEverythingDiSC.com. Denne rutinen skal gjøre deg trygg på at den informasjon som registreres er godt beskyttet.

Formålet med behandlingen

Formålet med å besvare Everything DiSC® - verktøyene er at det vil jobbes vi med å gjøre mennesker bedre i møte med hverandre; dvs. skapegode refleksjoner om atferd og kommunikasjon mellom mennesker som jobber sammen. Dette for å skape bedre prestasjoner og relasjonsferdigheter innen lederskap, teamarbeid og kundekommunikasjon. I dette arbeidet bruker vi rapportene som genereres som utgangspunkt for dialog, refleksjon, prosess, trening og utvikling.

Når vi jobber med menneskers atferd og kommunikasjon, krever dette etikk, kvalitetssikrede verktøy som er egnet for dialog, refleksjon og utvikling, noe som Everything DiSC®- verktøyene er, og det krever opplæring og erfaring i bruk av verktøyene. Det er kun sertifiserte DiSC-instruktører som har tilgang til EPIC Administrasjon og bruken av verktøyene.

Verktøyene beskriver atferd med et ikke dømmende nøytralt språk og begrepsapparat. De beskriver den atferd mennesker observerer, og skaper utvikling og gevinst gjennom dialog og refleksjon, og ikke diagnoser, merkelapper og konklusjoner uten mening. Slik lærer vi bedre å respektere, forstå, og verdsette hverandres atferd, prioriteringer og forskjellighet. Dette skaper god kommunikasjon og klima for samarbeid, som er hensikten med verktøyene.

Må opplysningene oppgis?

Hvis du skal være med i en prosess med bruken av Everything DiSC® verktøy, må opplysningene oppgis, men som nevnt under «Opplysninger vi samler inn», så kan du anonymisere ditt navn ved kun å skrive inn dine initialer. Opplysninger som demografi, alder, plassering, utdanning og arbeidsgiver er valgfritt å oppgi. Derimot må vi ha din e-postadresse for å sende deg link og besvarelse/rapport.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Opplysningene som er lagret på nettstedet EPIC Administation slettes når en prosess anses som avsluttet.

Utlevering av informasjon

Det er ingen andre enn du og DiSC-instruktøren som har tilgang på din informasjon gjennom en individuell rapport etter besvarelsen av et av Evertyhing DiSC® - verktøyene. Gjennomføres det prosesser i team og i grupper, utarbeides i tillegg rapporter som teamet/gruppa får, men disse inneholder ingen individuelle opplysninger.

For mer informasjon om personvern og dine rettigheter finnes på www.datatilsynet.no .