Endringsledelse

Endringsledelse er en lederstyrt og målrettet endringsprosess med støtte fra fagmiljø, tillitsvalgte og verneombud. 

Vi bistår ledere til å håndtere endrings- og omstillingsprosesser i forhold til lover og avtaleverk.

Våre metoder er samtalepartnerprosjektledelse og rekruttering

Ta kontakt for mer informasjon