Endring og omstilling

Tre hovedtyper endringsprosesser

ENDRING I ORGANISASJONSSTRUKTUR

Endring i organisasjonsstruktur er kanskje det vanligste virkemidlet ledelsen griper til når de ønsker å endre virksomheten.

Eks.: Nye enheter eller sammenslåing av enhetet

ENDRING AV ARBEIDSPROSESSER

Når omorganisering er et grep for effektivisering, er dette i mange sammenhenger begrunnet i endring av arbeidsprosesser og digitalisering. Offentlige virksomheter og bedrifter kan effektivisere og forbedre ved å endre måten oppgaver blir løst på.

Eks.: Kutte ut et ledd i en sakskjede, utvikle selvbetjeningsløsninger eller digitalisere arbeidsprosessen slik at man frigjør personalressurser som kan benyttes til å løse andre oppgaver, nye lokaler og nye budsjettkrav. 

ENDRING I BEMANNING OG KOMPETANSE

I en tid med endring i budsjett- og kompetansekrav, blir det ekstra viktig med strategisk bruk av personalressursene. For en del virksomheter og bedrifter vil det også innebære nedbemanning.

Et dårlig utnyttet årsverk er svært kostbart - spesielt over tid. Arbeidsgiver må ha en oversikt over "kompetansebeholdningen" i forhold til fremtidige krav.

Endringsledelse, strategisk kompetansestyring/-påfyll og eventuell nyrekruttering er viktige elementer her.

Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende prat