Er de egentlig så syke at de MÅ være borte fra jobb?

26.07.2023

Etter pandemien har sykefraværet økt og blitt værende høyt. Arbeidsgiverne sliter seg i håret og bestemmer seg veldig raskt at de skal følge opp sykefraværet tettere enn tidligere for å få det ned.

For det har jo vist seg gjentatte ganger at får syke arbeidstakere tettere oppfølging, blir det mindre fravær. Hva kan årsaken til det være? Er de egentlig ikke så syke at de må være bort fra jobb da eller?

La oss nå anta at noen sier de er syke, men egentlig ikke syk at de ikke kan jobbe. Kan det ha blitt en kultur på arbeidsplassen at de tenker at når hen er borte fra jobb, så kan jeg også være det. For det er faktisk smittsomt, mer smittsomt enn vi aner.

Vi har faktisk fått høre at noen sjekker på turnuslisten for å vite om hvem som er på jobb før de melder sykdom og hvorfor det? Jo, for de ønsker å jobbe med de kollegene de har best forhold til!

Så hva betyr det? Er det mangel på arbeidsmoral og lojalitet til jobben? Mangel på god relasjon til arbeidskollega? Mangel på tilhørighet? Mangel på god relasjon til leder?

Vi kan ikke nevne alle, men her ble det mange mangler, gitt!! 

Skal vi starte med kultur da, for hva betyr egentlig kultur? Noen sier «det sit i veggane!»

Men gjør det nå egentlig det? En definisjon fra en god teoretikere beskrives det som; slik gjør vi det hos oss. Veldig godt forklart på en folkelig og nedpå gjort måte, men hvem styrer kulturen? Er det bare ledere eller er det arbeidskollegene eller, kanskje aller helst, alle som faktisk er i arbeidsmiljøet?

For lederen kan ikke styre kulturen alene, men er alltid et forbilde for hvordan vi skal gjøre det hos oss. Er lederen mye fraværende enten pga. sykdom, ja, for de kan bli syke de også, eller kanskje mange arbeidsoppgaver som trekker dem bort fra lederskapet, så er min påstand at kulturen påvirkes i stor grad.

Så tilbake til sykefraværet, for det er leders ansvar i samråd med arbeidstaker å ha sykefraværsoppfølging. Når vi, som jobber med HR, sier at de må vise lederskap sier noen at «Nei, det har de ikke tid til!» for de har for mange arbeidsoppgaver og dessuten skal de gjennomføre sykefraværsoppfølging med både møter, referatskriving, finne mulige løsninger for å få dem tilbake til jobb og det kanskje i mange måneder fremover.

Men igjen, la oss nå anta at vi kan snu litt på flisa og ta utgangspunkt i lederskapet. For det er et eget stort skap som inneholder mange flere redskaper enn vi tenker over, deriblant pekefinger og ros.

Hvis man i sum ser på hvor mange timer man bruker på sykefraværsoppfølging kontra det å kunne bruke denne samme tid på de som er på jobb, kanskje flere vil være på jobb da? Det er jo der det skjer!

For, til det kjedsommelige for noen ledere, sier vi ofte at du må SE dine arbeidstakere.

«Ja, ja, jeg ser dem til øynene blir både store og våte!» Og tar kanskje ordene vi bruker litt for bokstavelig. 

Vi mener at du bør snakke, bry deg og involvere deg i hvordan den enkelte arbeidstaker har det, selvfølgelig ut fra den enkeltes behov. For hva får du igjen? Jo, du får igjen noe selv, som menneske, og ikke minst lojalitet som igjen gjør at det kan bety mindre sykefravær. Det kan bety færre sykefraværsoppfølginger og det gir en positiv spiral.

Vi har faktisk ett eksempel hvor en nytilsatt leder hadde flere arbeidstakere som bare jobbet på natt. Hen møtte dem nesten aldri, så fremt de ikke ble innkalt til møter.

Når du attpåtil er ny som leder kan det være litt arbeidsomt å opparbeide tillit og lojalitet, så derfor ble det tatt opp i seksjonsmøte at hen fremover skulle hver fjerde uke møte opp noen timer på nattvakten. Noen ble jo mistenksomme og sa «Å?! skal hen sjekke hva vi gjør nå?» Den mistenksomheten er ganske vanlig når man tidligere ikke har opplevd tilsvarende atferd fra ledere.

Vel, lederen møtte opp og satte seg ikke på kontoret, men tok tak i de samme arbeidsoppgavene som de andre og prøvde å bli kjent med de menneskene som jobbet der.

Tenk litt på det, hva tror du leder oppnådde med det?

…..

Vi kan nevne at det er stor sannsynlighet for; lojalitet, tilhørighet, bedre relasjon som igjen kan ha innvirkning på sykefravær og best av alt stabil arbeidskraft.

Det heter å SE sine arbeidstakere, så enkelt, men dog så vanskelig!

Så helt til slutt;

Keep up the good work!