Gevinster med velfungerende ledergrupper

06.03.2023

Gevinstene med velfungerende ledergrupper kan være enorme, men det er viktig å sette av nok tid og trene på de riktige tingene.

Min kollega Perly har lang erfaring med å være en sentral HR-rådgiver og lederstøtte i helsesektoren, hvor hennes hovedfokus har vært, og er, håndtering av konfliktsaker, oppsigelser, større omstillingsprosesser og lederopplæring.

Jeg, Sylvi, har mange års erfaring fra å være leder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten på ulike nivåer, ekstern rådgiver ved omstillinger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og intern HR-rådgiver ved et større helseforetak. På alle arbeidsplasser har hovedfokuset mitt vært, og er, leder- og teamutvikling.

Med bakgrunn i vår erfaring og utdanning innen ledelse og arbeidsmiljøutvikling, vet vi hva ledere sliter med og hva som gir dem en bedre hverdag. Selv om vår erfaring er hovedsakelig fra helsesektoren, så er verktøyene og metodene vi bruker, anvendbare i ulike bransjer. Ledelse har mange fellesnevnere, uavhengig av hvor du jobber. 


En ledergruppe består som oftest av en overordnet leder og ledere som rapporterer direkte til han/henne; det vil si underordnede ledere som kan befinne seg på alle ledernivå i en organisasjon. Teamforskerne Hackman og Wageman definerer en ledergruppe som «En gruppe individer som hver har et personlig ansvar for å lede en del av organisasjonen, og som sammen har et felles ansvar for den overordnede ledelsen av en større enhet»

Medlemmene i en ledergruppe har to roller; en som ansvarlig leder for sin egen enhet og en som medansvarlig for hele organisasjonen.

Felles for mange ledergrupper er at de ønsker:

 • å ha felles mål og personalpolitiske retningslinjer, slik at medarbeidere opplever likhet og rettferdighet
 • å utvikle evnen til å samarbeide på tvers av organisasjonen, slik at de kan utnytte organisasjonens ressurser på en best mulig måte og å styrke tjenestene

Det å realisere disse ønskene kan være svært vanskelig.


Det kan være mange årsaker til at ei ledergruppe ikke fungerer optimalt, og gjengangere er:

 • Det settes av for lite tid og ressurser i organisasjonen til utvikling av ledergrupper
 • Det er manglende åpenhet og sårbarhetsrelatert tillit innad i ledergruppa
 • Mellomledere er mer opptatt av det som skjer i egen enhet og mindre opptatt av hele organisasjonen og det som skjer i andre enheter
 • Ledere trener for lite på samarbeid og relasjonelle ferdigheter

Gevinsten ved å ta tak i disse årsakene kan være enorme, men hva kan gevinsten være og hvordan kan det gjøres?

Det å bestemme seg for å sette av mer tid og ressurser, er det enkleste grepet, men det er viktig å sette av nok tid og ressurser, slik at gammel kultur kan erstattes med ny.

En prosess for å endre kultur bør være målrettet, strukturert og faciliteres på en profesjonell måte, slik at ledergruppa når sine mål, får støtte underveis og blir mer velfungerende.


Kulturen i og gevinsten av en velfungerende ledergruppe er:

 • Åpenhet og sårbarhetsrelatert tillit, slik at lederne er trygge på hverandre og våger å være kritiske for å få utvikling
 • Gode relasjoner mellom medlemmene, slik at de samarbeider på tvers og enes om felles mål og strategi
 • Ledere som tar ansvar for utvikling av egen enhet og medansvar til utvikling av organisasjonen, slik at arbeidsplassen blir attraktiv
 • Ledere som samarbeider på tvers av organisasjonen, slik at de utnytter organisasjonens ressurser på en best mulig måte og styrker tjenestene

For å komme i gang med dette arbeidet, er det i dag helt vanlig å bruke ulike atferdsanalyser, refleksjonsverktøy og lignende, for å vise hvor like eller ulike gruppemedlemmene er. Denne kartleggingen kan være en innfallsvinkel til å drøfte hvilke forutsetninger dette kan ha for samarbeid og interne spilleregler i gruppa.

Vi i HR forvaltning er sertifisert på bruken av verktøyene Everything DiSC® og The Five Behaviors™ av Wiley. I mange norske bedrifter brukes i dag disse verktøyet blant annet av HR-personell, ledere, coacher og profesjonelle konsulenter.

Ved profesjonell bruk av verktøyene, kan det bidra til å gi ledergruppa:

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og utfordringer
 • Et felles begrepsapparat for trening og utvikling

Vårt program Velfungerende ledergruppe er et eksempel på en prosess for å utvikle en ledergruppe til å bli mer velfungerende. Prosessen består av en kombinasjon av dagssamlinger med ledergruppa og et individuelt nettkurs.

Mer informasjon om programmet finner du her: Program ledergrupper