HR-faget har vært i rask utvikling de siste årene

02.10.2022

Aud Brouwer, Head of Product Strategy i Simployer, har jobbet med analyse og innsiktsarbeid i mange år, og har sett hvordan HR-faget har endret seg:

«Selv om det varierer mye fra sted til sted, ser vi at HR stadig blir mer profesjonalisert. HR går fra å være en funksjon i kombinasjon med økonomi og lønn, til å bli en forretningspartner ledet av en HR-direktør med roller innen rekruttering og strategi. Det tar tid før HR har gjort det store skiftet, men vi ser at stadig flere og mindre virksomheter ønsker å profesjonalisere HR-funksjonen. HR er ikke lengre bare en forvalter og administrator, men en aktiv partner i forretningsutviklingen»

Vi i HR forvaltning erfarer også dette, men mange bedrifter og kommuner har fortsatt både økonomiske og organisatoriske utfordringer i å prioritere HR som en aktiv partner i forretnings-/organisasjonsutviklingen. Mange har også vansker med å skaffe HR-vikar ved fravær.

Når slike utfordringer dukker opp, kan vi leies inn som en HR-ressurs i kortere eller lengre perioder både i offentlig og privat sektor. Nøl ikke med å ta kontakt med oss; vi har mange års erfaring.