Negativ tenking kan brukes positivt

10.09.2018

Jeg kom over en liten artikkel i Ukeavisen ledelse fredag 7.sept.; "Negativ tenking kan brukes positivt", som gjør at jeg fikk lyst til si litt om våre erfaringer med dette. Artikkelen i Ukeavisen ledelse handlet om Ida Hallgren, ved Göteborgs universitet, sitt syn på dette.

Vi i HR forvaltning er tilhengere av positiv tenking og et av våre mottoer er «Gjør du mer av det som fungerer, så vil det bli mindre av det som ikke fungerer»........ men det er ikke alltid like lett å praktisere.

"Vi må komme oss ut av den positive tenkingens tyranni på arbeidsplassen."          Ida Hallgren 

Når vi jobber med teamutvikling, opplever vi enkelte ganger at det er svært vanskelig å tenke positivt, fordi der er utfordringer/problemer i teamet som hindrer utvikling/framdrift. Vi har i disse situasjonene brukt mye tid, krefter og tanker på det som ikke fungerer, det som er negativt, og det å få til en felles bevissthet rundt at det finnes problemer som kan være vanskelig å håndtere. Dette mener vi har ført til en større åpenhet hos teammedlemmene som ønsker forbedring, ved at de lenger ikke er tause om problemene og lettere kan håndtere dem. Deretter har vi satt fokus på det positive som teamet og det enkelte teammedlem kan gjøre mer av for å bli mer velfungerende, noe som også har skjedd.

"Noen ganger er det nok å få sagt ting høyt for å få en felles bevissthet rundt at det finnes noen problemer som er vanskelig å håndtere." Ida Hallgren