7 råd for å skape psykologisk trygghet 

06.02.2023

Forskning viser at de mest effektive enheter, grupper og team er de med psykologisk trygghet. De er god på å videreutvikle hverandres ideer, de arbeider mer effektivt og har lite gjennomtrekk av ansatte.

En hyggelig atmosfære er ikke ensbetydende med psykologisk trygghet. Er det rom for å være i tvil og å stille spørsmål uten å frykte at du fremstår som dum, usikker eller angriper kollegaene sin faglighet? Er det rom for å begå en feil, uten å være redd for å snakke om den?

Av erfaring er det ikke enkelt å skape en kultur på arbeidsplassen med psykologisk trygghet, spesielt når andre kulturer har fått satt seg.....men det er så absolutt mulig! Du må som leder være forberedt på å bruke tid, vær åpen og gå foran som et godt eksempel. 

En av verdens mest toneangivende ledelsestenker innenfor psykologisk trygghet er Amy Edmondsen, professor på Harvard Business Scholl, sier at psykologisk trygghet oppstår, når kulturen i et team kjennetegnes av en gjensidig tillit og respekt, hvor alle er komfortabel med å være seg selv.

Det handler om å bygge en kultur...
 • der menneskene er i sentrum
 • der folk er trygge på hverandre og våger å være uenige
 • der folk våger å komme med kritiske uttalelser som blir tatt imot som et utgangspunkt for utvikling
 • der folk heier på hverandre og jobber mot felles mål

Vi opplever psykologisk trygghet når vi kan dele bekymringer, fremme ideer, ytre meninger, stille spørsmål eller ta opp feil, uten frykt for å bli ydmyket eller beskyldt for noe.

Et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet innebærer at leder har relasjonelle ferdigheter, viser empati og har fokus på å tilpasse lederstil ut fra både situasjon og medarbeidernes ulike personligheter.

En viktig del av det å utøve denne typen ledelse er....

 • å få mennesker til å utføre oppgaver på en best mulig måte 
 • å lede og skape resultater gjennom tillit 
 • en tydelig forventningsavklaring, strategi og mål 

En arbeidsplass med psykologisk trygghet:

 • Tar bedre beslutninger raskere 
 • Benytter seg av alle medlemmenes ferdigheter og meninger 
 • Unngår å sløse bort tid og energi på å overbevise andre 
 • Unngår forvirring og destruktive konflikter 
 • Unngår å sløse bort tid på å snakke om feil temaer og å komme tilbake til de samme temaene flere ganger på grunn av mangel på engasjement 
 • Skaper konkurransefortrinn 
 • Er gøy å være en del av! 

Væksthuset for ledelse i Danmark har kommet med 7 råd for hvordan du som leder kan skape psykologisk trygghet på din arbeidsplass:

 1. Bygg opp gode relasjoner 
  Relasjonen mellom medarbeider og leder er avgjørende for engasjement og trivsel.
 2. Vær en nærværende leder
  Prioriter tid sammen med dine medarbeidere og vær mentalt tilstede. Lytt, still spørsmål og vis at du er oppriktig interessert i dem. 
 3. Vær inkluderende
  Still mange spørsmål. Følelsen av å bli sett og hørt er avgjørende for den psykologiske tryggheten. Du skal sikre deg at også de mer stille medarbeiderne også kommer til orde.
 4. Ta et felles ansvar
  Feir deres suksesser og ta et felles ansvar når mål ikke nås.
 5. Fokuser på felles utvikling
  Fortell at dere er på en felles reise mot de mål som skal nås og vær åpen for idéer fra alle.
 6. Vis at du er sårbar
  Selv om du er leder, så er det ikke ensbetydende med at du skal vite, kunne og gjøre alt. Vær i stedet deg selv og fortell om egen usikkerhet, feil og tvil.
 7. Sett inn tiltak der skoen trykker
  Alle enheter, grupper og team opplever fra tid til annen problemer. Mennesker er forskjellige,  motiveres av forskjellige ting og energinivået kan være ulikt. Du skal være lydhør for hva som skjer og sett inn tiltak der skoen trykker, før problemet blir for stort.

Du kan som leder være nokså dyktig til å skape psykologisk trygghet, men hvis dine medarbeidere ikke er medspillere, så er det umulig. De må også ta et et ansvar.