Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

05.06.2022

Av erfaring er det ikke enkelt å skape en kultur på arbeidsplassen med psykologisk trygghet, spesielt når andre kulturer har fått satt seg.....men det er så absolutt mulig! Du må som leder være forberedt på å bruke tid, vær åpen og gå foran som et godt eksempel.

Det handler om å bygge en kultur...
 • der menneskene er i sentrum
 • der folk er trygge på hverandre og våger å være uenige
 • der folk våger å komme med kritiske uttalelser som blir tatt imot som et utgangspunkt for utvikling
 • der folk heier på hverandre og jobber mot felles mål

Vi opplever psykologisk trygghet når vi kan dele bekymringer, fremme ideer, ytre meninger, stille spørsmål eller ta opp feil, uten frykt for å bli ydmyket eller beskyldt for noe.

Et arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet innebærer at leder bruker hovedsakelig lederstilen transformasjonsledelse eller relasjonsledelse. Det vil bl.a bety at leder viser empati og har fokus på å tilpasse lederstil ut fra både situasjon og medarbeidernes ulike personligheter.

En viktig del av det å utøve denne typen ledelse er....

 • å få mennesker til å utføre oppgaver på en best mulig måte 
 • å lede og skape resultater gjennom tillit 
 • en tydelig forventningsavklaring, strategi og mål 

Et velfungerende team har psykologisk trygghet og består av 5 atferdstrekk:

 1. Teammedlemmene har tillit til hverandre 
 2. Teammedlemmene engasjerer seg i konstruktive konflikter rundt ideer, sak og fag
 3. Teammedlemmene forplikter seg til å følge teamets beslutninger 
 4. Teammedlemmene holder hverandre ansvarlige 
 5. Teammedlemmene har fokus på å oppnå kollektive resultater

Når du går i gang med å utvikle/videreutvikle velfungerende team, må teammedlemmene ha en meningsfull forståelse av seg selv og resten av gruppen; dvs skjønne at dem er et team som jobber sammen mot et felles mål/resultat.

Hvis det er større konflikter i et team, bør disse løses før en teamutviklingsprosess starter.

Et velfungerende team:

 • Tar bedre beslutninger raskere 
 • Benytter seg av alle medlemmenes ferdigheter og meninger 
 • Unngår å sløse bort tid og energi på å overbevise andre 
 • Unngår forvirring og destruktive konflikter 
 • Unngår å sløse bort tid på å snakke om feil temaer og å komme tilbake til de samme temaene flere ganger på grunn av mangel på engasjement 
 • Skaper konkurransefortrinn 
 • Er gøy å være en del av!