Sjekker du CV-en ved rekruttering?

25.07.2018

Tillit er bærebjelken i alle relasjoner og i dette tilfellet i forbindelse med rekruttering.

Tilfellet var et utlyst vikariat og det var mange søkere. Ut fra en grovsortering er det deriblant
en søker som i sin søknad presenterte at han hadde fast jobb og gått på skoler
som var relevant i forhold til stillingen det ble søkt på.

I intervjuet fikk man et godt inntrykk og ved møtets slutt ga man beskjed om at dokumentasjon på formal og realkompetanse måtte leveres snarest. Dette var i ferietid så det hastet å få inn vikaren. Han fikk derfor en arbeidskontrakt på midlertidig ansettelse. Like etter at arbeidskontrakten var signert ble det på nytt etterlyst dokumentasjon, men det ble bortforklart om at dokumentene var sendt til andre steder og det var derfor ikke så enkelt å få tak i. Heller ikke ved å henvende seg til skolene kunne han skaffe til veie dokumentene.

Arbeidsgiver hadde fremdeles tillit til vikaren og det var enda 3 uker før han skulle starte
på vikariatet, så han fikk tilbud om opplæring slik at rutinene skulle være godt innarbeidet.

Like før oppstart av vikariatet ble det gitt beskjed om at han ikke kunne begynne på grunn av manglende dokumentasjon og arbeidsgiver fikk forståelse for at det er akseptert av den tiltenkte vikaren også. Det skulle vise seg i ettertid at denne forståelsen slett ikke var felles. Det ble advokatmat.

Jeg leste på nettet at en av fem jukser med CV-en. Hva er det som gjør at noen pynter på CV-en? Er de klar over hvilken betydning det kan ha for hele karrieren? Og hva sier dette om personligheten?

Alt kan sikkert forklares eller kanskje heller forklares bort, men hvordan har man tenkt å bygge opp tillit og hvem vil ha slike ansatte?

Mitt råd til alle ledere er å ta seg tid til å sjekke både referanser, utdanning og jobberfaring. Det å ha hastverk i rekrutteringsprosessen gir garantert mye ekstraarbeid og i neste omgang økonomiske konsekvenser.