Slå tilbake mot hersketeknikker!

09.02.2019

Har du blitt oversett på møter? Blir du sablet ned i debatter uten at du helt kan gjøre rede for hva som skjedde? Har du kolleger som unngår å hilse på deg? Blir du latterliggjort? ......."Slå" tilbake!

I gårsdagens utgave av ukeavisen Dagens Perspektiv, satte de fingeren på noe som dessverre er mye utbredt på norske arbeidsplasser - HERSKETEKNIKKER! Dette er en uting som på langt nær fremmer helsefremmende arbeidsplasser!

Vil du lære mer om hersketeknikker og triks for å slå tilbake, vil jeg anbefale boken "Hersketeknikk" av Hilde Sandvik og Jon Risdal. 

Sitat fra boken:

Hersketeknikkene er forbundet med kroppen vår og måten vi bruker språket på. De blir utøvd av konkrete aktører (også grupper) for å svekke selvforståelsen til dem det går ut over.. Den som bruker hersketeknikk spiller gjerne på den andre partens avmaktsposisjon eller svakere personlige styrke. Når hersketeknikkene virker, får de deg ut av balanse, de gjør deg nervøse, du snakker raskere og blir mer usikker.

Slå tilbake (eksempler):

  • Sette ord på det som skjer.
  • Bestem deg for hva du vil finne deg i - sette grenser.
  • Si fra om at dette syns du ikke noe om.
  • Blir du ofte blir kritisert - våg å si fra. 
  • Blir du karakterisert som hårsår og hummørløs - Ikke finn deg i dritten!