Sykefravær til besvær

25.06.2021

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/er syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder. Det gjelder spesielt i tilfellene der den ansatte har lange og hyppige fravær.

Vår erfaring er at mange ledere unngår å ta tak i dette sykefraværet, fordi de blant annet er usikre på hva de kan gjøre, redde for å såre den ansatte og at håndteringen kan være tidkrevende.

Arbeidsgiver skal være svært forsiktig med å trekke i tvil at arbeidstakeren er syk når det er fravær, men vår erfaring er at desto raskere en leder iverksetter en prosess, desto bedre oppleves sykefraværsoppfølgingen, både for leder og ansatt. Det er viktig å være forutsigbar i slike prosesser, i stedet for at man avventer med iverksettelsen. Det kan forebygge irritasjon hos leder og kolleger, samt ansvarsfraskrivelse og/eller manglende initiativ hos den som er syk.

Vi har eksempler på lange og hyppige fravær som har gått over år før det har blitt satt i gang en målrettet og systematisk prosess.

Hvordan skal dialogen mellom leder og den som er syk forløpe? Hvilke rettigheter har den ansatte? Hvilke rettigheter har arbeidsgiver? Hvordan er dokumentasjonskravene til arbeidsgiver og medvirkningsplikten til den ansatte? Hva med kravet om tilrettelegging?

Hvis arbeidsgiver opplever at det nå er på tide å avslutte et arbeidsforhold pga sykefravær, finnes det domsavgjørelser som kan være retningsgivende for hva som må til for at det kan skje....for det er så absolutt mulig!

Vi i HR forvaltning har lang praktisk erfaring fra dette arbeidet og kan bistå dere med å håndtere krevende prosesser i sykefraværsarbeidet. Vi kjører bl.a. bedriftsinterne seminarer og oppfølging med veiledning/lederstøtte til ledere og andre interesserte.

Du kan også ta kontakt for mer informasjon.