Nanokurs

Nanokurs er en banebrytende metode og består av flere korte e-læringsfrekvenser (e-poster, presentasjoner eller videoer) for å skape endring gjennom læring. Det er en forskningsbasert læringsmetode med fokus på prinsippene repetisjon over tid, refleksjon og forsterkning. Dette for bedre og effektiv læring

Repetisjon over tid går ut på å repetere kursinnholdet til kunnskap og bevissthet sitter i ditt langtidsminne. For å gjøre innholdet brukervennlig og motiverende for å repetere, er e-læringsfrekvensene korte fra 2 til ca 15 minutter.

Vi lærer ikke av erfaring alene, men av å reflektere over erfaringer. Refleksjon fostrer kritisk og analytisk tekning, som fører til bedre beslutninger og prestasjoner.

Når flere lærer de samme tingene på samme tid, forsterkes læringen gjennom dialog og målbar effekt. Det skapes en kollektiv forbedring. Derfor legger vi opp til strategiwebinarer underveis i kursperioden. Vi kan også gjennomføre fysiske samlinger på arbeidsplassen, hvis flere fra samme arbeidssted deltar.

Med våre nanokurs gir det virksomheten effektiv læring med lav tidsforbruk. Opplæringen ruller og går uten å fylle opp kalenderen. Nanokurs kombinert med strategiwebinarer, og i noen tilfeller fysiske samlinger, oppnår du en kollektiv forbedring og en nivåheving blant deltakerne. Du lærer ikke bare mer effektivt, men kunnskap og bevissthet sitter bedre over tid.

Kjennetegn ved nanokurs:

  • KORTE: Fra 2 til 15 min. varighet; altså quick hits med informasjon.
  • SMALT FOKUS: Dekker bare ett begrenset læringsmål eller tema
  • SELVBÆRENDE: Står på egne bein og kan tas uavhengig av andre nano-sekvenser innenfor samme temaområde
  • GJENBRUKBAR: Designes ofte med tanke på gjenbruk av innholdet i andre sammenhenger, f.eks. ved at innholdet også inngår som del av større kurspakker
  • MOBIL: Designet for å kunne brukes på nettbrett og smarttelefoner, noe som gjør dem særlig egnet for folk på farten
  • INDEKSERBAR: E-læringsfrekvensene settes inn i en hensiktsmessig sekvensiell rekkefølge
  • MEDIA: Kan inneholde ulike typer eller kombinasjoner av media – video, lyd, scenarier, avatarer og ulike oppgavetyper
  • LINKER VIDERE: Har ofte lenker videre til annet læremateriell, f.eks. andre nanolærings-moduler, brukerstøtteverktøy, oppslagsverk, e-læringskurs som går dypere inn i temaet, og så videre.
  • FLERE KANALER: Kan leveres i flere kanaler – via LMS, via intranett, via e-post osv.

Mye av læringsbehovet i arbeidslivet handler ikke om «the furnishing of the mind» (ommøblering av sinnet), slik det ble formulert i læringsidealet til Yale University på 1600-tallet. Ofte trenger vi bare raske, praktiske svar på relativt enkle spørsmål: Tips, råd, rene bruksanvisninger, rutiner, standarder og så videre.

Nanolæring kan fungere bra, både som oppslagsverk, men også gjennom en push-løsning som gir oss et stoff stykkevis i porsjoner som er lette å absorbere.