Mental trening og stressmestring

07.10.2023

Mental trening er en del av det idrettspsykologiske fagfeltet og har til hensikt å utvikle psykologiske/mentale ferdigheter, slik at du best mulig kan utnytte dine iboende ressurser. Motivasjon, målsetting, selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, visualisering og konkurranseforberedelser er eksempler på mentale ferdigheter.

Hvis du ønsker å få maksimalt utbytte av mental trening, er det viktig å forstå hva som ligger i begrepet trening. Det betyr at du må arbeide/trene målrettet, regelmessig og systematisk over tid for å få resultater. Fungerer ikke mental trening vil ofte forklaringen ligge her.

Som leder eller privatperson, kan du med god effekt bruke metoden til å endre gamle tankemønster/vaner for å bli en bedre utgave av deg selv. I en slik prosess, kan det å mestre stress være et mål og det å utvikle din lederstil, slik at du oppnår suksess, et annet mål.

Stressmestring

Stress er ikke alltid usunt, men forskning viser at kronisk og mye stress kan endre deler av vår hjerne, ved å redusere antall nerveceller i områder som blant annet er sentral for læring og hukommelse. Det positive er at dette kan repareres når du får en mer stressfri hverdag. (Kilde: forskning.no)

Du trenger ikke å forandre livet ditt for å få en mer stressfri hverdag. For selv om hjernen er komplisert, er den også lettlurt. Med riktig kunnskap kan du skape endring ved å få kroppen din til å «omprogrammere» ditt eget nervesystem. Forskning og erfaring viser at mental trening er en effektiv metode for dette formål.

Alt du gjør, styres av elektriske og kjemiske signaler gjennom ditt nervesystem. Det går signaler fra hjernen til hver eneste celle i kroppen, og det går signaler tilbake fra hver eneste celle til hjernen din. Denne informasjonen analyseres av hjernen gjennom hele døgnet; også når du sover. Stressreaksjoner utløses etter analyse av alt dine sanser plukker opp, dine bevegelser og dine tanker og følelser.

Veden stressreaksjon «omdirigerer» hjernen energi fra de indre organene til dine muskler, slik at du kan flykte fra eller slåss med det hjernen din oppfatter som trussel. Denne reaksjonen gir høyt blodtrykk, hurtigere puls og påvirker fordøyelse og immunforsvaret. Noen slike reaksjoner gjennom uka er sunt, men mange slike reaksjoner hver dag og over tid er usunt; spesielt hvis du ikke klarer å roe kraftig ned mellom stressreaksjonene. Du kan blant annet få dårligere fordøyelse, svekket immunforsvar, hjerte- og karsykdommer, svekket hukommelse og dårligere søvn.

Det motsatte av en stressreaksjon er avspenning. Det er i avspennings-modus kroppen bruker energiressursene på å fordøye maten, holde immunforsvaret i toppform, bygge opp nye celler og reparere skader. Ved hjelp av metoden mental trening, kan du trene deg opp til lett å komme i avspenningsmodus, når du kjenner du blir stresset.

Du trenger avspenning (restitusjon) før du kan mobilisere energi og komme opp på toppen igjen. Toppidrettsutøvere er flinke til det. De skjønner nødvendigheten av restitusjon for å kunne prestere på topp, unngå overtrening og kollaps.

Slik blir du en bedre utgave av deg selv

Ved hjelp av mental trening, kan du endre gamle tankemønster til noe mer konstruktivt og få en kickstart på å bli en bedre utgave av deg selv.

· For å nå dette målet, må du først og fremst bli bevisst på dine egne tanker og tankemønster. Hvor mange ganger gjennom en dag tror du at det du tenker er sannheten?Eks.: Hvis en kollega ikke sier «hei» når du kommer på jobb, hva tenker du da? Tenker du at hen er sur? At hen er uhøflig? At hen går i sine egne tanker? At hen ikke har lagt merke til deg? Her er ulike alternativer som kan være sannheten, eller sannheten kan faktisk være noe helt annet. Det vi ofte gjør er at vi tolker situasjoner og lar vår tolkning bli sannheten.En tanke er bare en tanke og sjelden en sannhet.

  • Når du har som utgangspunktet at en tanke er bare en tanke, så har du en start, for at en tanke kan endres. De tankene vi fokuserer på og bruker mye tid på, er ofte destruktive, og de kan vokse lett og til slutt bli store og sterke.Det er viktig å vite at det meste starter med en tanke som vil gå over i en følelse. Tanken er startknappen som trigger en følelse, som går over i en handling, som videre går over til et resultat. Det blir en slags kjedereaksjon.
  • Vil du ha et nytt resultat er du nødt til å begynne med tanken. Kanskje du har en tendens til å tenke negative tanker? Hvis du ikke får det resultatet du ønsker seg, så må du begynne å arbeide med tankene dine.

Hvis du er leder, så kan konsekvensen av negative tankemønstre bli dårlig ledelse og en leder som har en atferd som ikke er gunstig. Det kan videre påvirke dine medarbeidere negativt.

Hvis du for eksempel er morgengretten og vil gjøre noe med det, så må du finne ut årsaken til det, hvilke tanker er det som ligger bak og øve deg på å endre dem til noe positivt. Det vil trigge nye følelser, nye handlinger og til slutt et nytt positivt resultat. Du har endret ditt tankemønster.

Hjerneforskere anbefaler mental trening, fordi:

Forskning viser at ved å bruke mental trening over tid, forandres hjernen positivt, stress reduseres, du får bedre søvn, styrket hukommelse, styrket sosiale evner og forebygger demens og hodepine.

Trening for energiske hjerner

Snart lanserer vi vårt mentale treningsprogram «Trening for energiske hjerner» som er et nanokurs på nett, kombinert med webinarer.

Treningsprogrammet er utviklet med basis i den norske modellen for mental trening ved Olympiatoppen, forskning og mangeårige erfaring med bruk av ulike verktøy innen mental trening.

Kurset gir deg kunnskap om mental trening, inkludert stressmestring, slik at du kan håndtere travle dager, sove bedre, nå dine mål og få en rolig og klar hjerne.

Hvis du ønsker en liten smakebit av kurset og ikke allerede har bestilt vårt gratis kurs «Stressmestring», så anbefaler vi deg å bestille det.