Velfungerende ledergruppe 

Et utviklingsprogram for ledergrupper i samme organisasjon/virksomhet

Målet med utviklingsprogrammet er å styrke samhandlinga i ledergruppa, samarbeidet på tvers i organisasjonen og relasjonskompetansen til medlemmene ved at deltakerne:

 • blir bedre kjent med sine styrker og utfordringer, slik at de kan få bedre forståelse av hvorfor de reagerer og handler som de gjør, og bli mer bevisst på hvordan de kan oppnå bedre kontakt med sine medarbeidere og andre kolleger
 • etablerer åpenhet og tillit i ledergruppa, slik at de er trygge på hverandre og våger å være kritiske for å få utvikling
 • etablerer gode relasjoner i ledergruppa, slik at de samarbeider bedre på tvers og enes om felles mål og strategi
 • forebygger og håndterer konflikter på egen arbeidsplass, slik at det kan skapes et miljø som legger til rette for psykologisk trygghet
 • får det beste ut av sine medarbeidere, slik at alle kan bidra til et godt arbeidsmiljø, mindre sykefravær og en attraktiv arbeidsplass
 • lærer enkle stressreduserende metoder, slik at de bedre kan håndtere travle dager, sove bedre og få en våken og klar hjerne

I hverdagen er lederne avhengige av å kommunisere med forskjellige mennesker for å nå sine og bedriftens/organisasjonens mål. Skal de fremstå med en effektiv adferd og kommunikasjon, krever dette innsikt om seg selv og menneskene de skal kommunisere med – hva skaper fremdrift og hva skaper motstand?

Innsikt er imidlertid ikke nok. De må også trene på tilpasning av sin adferd og kommunikasjon. Denne typen trening inngår i utviklingsprogrammet. 

For å gjøre treningen både interessant og utviklende, bruker vi et treningsverktøy som er lettfattelig, effektivt, og ikke minst tilpasset den kulturen og det samfunnet vi lever i – Everything DiSC®.

Everything DiSC® er et refleksjonsverktøy for livslang læring og utvikling, knyttet til adferd og kommunikasjon, og benyttes uavhengig av organisasjonsnivå.

Basisverktøyet, Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon), er DNV-sertifisert.


Praktisk gjennomføring av utviklingsprogrammet:

 • 4 dagssamlinger med ledergruppa fysisk samlet; 2+1+1 dag over 6-9 måneder.
  En dagssamling kan erstattes med en digital samling.
 • Individuell samtale med hver deltaker.
 • Nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter" som er et selvstudie på nett.

Kombinasjonen samlinger med ledergruppa og selvstudie på nett gir muligheten for et stort læringsutbytte.

Samlingene benyttes som læringsarena for å nå målet med utviklingsprogrammet, mens nettkurset benyttes til kunnskapspåfyll, egenutvikling og trening mellom samlingene.

Maksimalt antall deltakere er 12 personer.


Målgruppe

 • Ledergrupper på alle nivå i organisasjon

  Innhold i utviklingsprogrammet 

  Dagssamlinger med ledergruppa 

  Program 

  Samlingenes innhold er koblet opp mot Modul 1, 2 og 3 i nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter", og gjennomføres fysisk hos kunden eller i kombinasjon med digitale samlinger.

  Innhold i samlingene:

  • Deltakerne blir bedre kjent med seg selv og og andre sine styrker og utfordringer i samhandling med hverandre og med andre personer
  • Etablere åpenhet og sårbarhetsrelatert tillit i ledergruppa
  • Psykologisk trygghet
  • Tilbakemeldingskultur
  • Forbedre selvbevisstheten rundt konfliktarbeid
  • Forebygge konflikt
  • Konflikthåndtering
  • Utvikle en attraktiv arbeidsplass
  • Forpliktelser og engasjement
  • Ansvarliggjøring av hverandre
  • Utvikle felles mål og strategi

  Relaterte blogger:


  Gjennomføringa av utviklingsprogrammet avklares med oppdragsgiver og tilpasses ledergruppas behov, ståsted og funksjon. 

  Nettkurs - individuelt

  "Styrk dine relasjonelle ferdigheter"

  Nettkurset er et nanokurs; dvs kurset består av flere korte e-læringsfrekvenser, for å gjøre innholdet brukervennlig og motiverende  for å repetere, slik at det sitter i langtidsminnet.

  Med enkle og effektive metoder, lærer deltakerne hvordan de kan styrke sine relasjonelle ferdigheter. 

  Å kombinere nettkurset med samlinger i ledergruppa, styrker måloppnåelsen for lederprogrammet. Det gis i tillegg individuell veiledning.

  Nettkurset er et selvstudium, men noe av innholdet vil også være tema på ledersamlingene, slik at læringseffekten styrkes. Kurset består av 5 moduler og mer enn 50 korte leksjoner. 

  Den enkelte har tilgang til kurset i vår kursportal i 12 mnd. 

  Innehold i modulene:

  1. Ledelse i hverdagen
   Lederne får verktøy for å lage sin plan for hvordan de skal jobbe med kurset, slik at de styrker sine relasjonelle ferdigheter og oppnår mer anerkjennelse og suksess som leder.
  2. Skap effektive relasjoner med dine medarbeidere
   Lederne blir mer bevisst sine styrker og utfordringer som leder, slik at de får en bedre forståelse for hvorfor de reagerer og handler som de gjør. De blir mer bevisst på hvordan de kan oppnå bedre kontakt med sine medarbeidere; spesielt de som dem i dag opplever det er vanskelig å komme i kontakt med, slik at de får en mer effektiv relasjon.
  3. Få det beste ut av dine medarbeidere
   Lederne blir mer bevisst på hva de kan gjøre for å styrke relasjoner mellom medarbeidere og få det beste ut av sine medarbeidere, slik at medarbeiderne kan bidra til et godt arbeidsmiljø og mindre sykefravær. Et av temaene er etablering av psykologisk trygghet.
  4. Bli bedre til å forebygge og håndtere konflikter
   Lederne lærer om forebygging og håndtering av konflikter, slik at det blir rom for å skape et miljø preget av psykologisk trygghet.
  5. Håndtere travle hverdager
   Lederne lærer metoden Trening for energiske hjerner, slik at de kan håndtere travle dager, stresse mindre, sove bedre og få en våken og klar hjerne.
  6. Realisere ambisjoner og mål
   lederne lærer å strukturere sitt målarbeid, slik at de kan sette seg realistiske mål, gjennomføre dem og lykkes bedre som leder.  

  Referanser

  Som  interne HR-rådgivere ved St.Olavs hospital, har vi over flere år vært prosessledere i flere leder-/ teamutvilklingsprosesser….les tilbakemeldinger


  Vi er klare for å bistå dere! ....men vi vil ikke gjøre oss upopulære 😀

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon