Slik lykkes du bedre som leder

07.04.2024

Har du noen ganger lurt på hvorfor det er enklere for deg å komme i kontakt med enkelte personer enn andre? Eller hvordan du best kan lykkes som leder?

Ledelsesteorier utvikler seg hele tiden. Tradisjonelle modeller som kun setter søkelyset på bestemte egenskaper, er blitt erstattet med modeller som tar mer hensyn til leders arbeidsplass og vektlegger leders empati og evne til å tilpasse seg andre.

Som vi tidligere har skrevet om i bloggen «Den beste form for ledelse», så er det relasjonsorientert ledelse med en dæsj av visjonær endringsorientert ledelse (transformasjonsledelse), som både forskning og erfaring viser er den beste form for ledelse i Norge i dag. Erfaring og forskning viser også at ledere som kombinerer disse to lederstilene lykkes bedre enn andre.

Kjennetegn hos ledere som lykkes:

 • Har gode ferdigheter innen kommunikasjon
 • Skaper gode relasjoner både mellom leder og ansatt, men også kolleger imellom
 • Bryr seg om og viser empati for ansatte og kolleger på tvers;
 • Tar tak i og løser ubehagelige saker
 • Tar ansvar og skylder ikke på andre
 • Er støttende og legger til rette for ansattes utvikling
 • Tar avgjørelser, selv om alle ikke er enige
 • Tør å innrømme feil og be om hjelp
 • Tenker strategisk;
 • Har en tydelig visjon og konkrete mål
 • Tenker uten boksen – er visjonær
 • Oppfordrer ansatte til å tenke nytt og si sin mening
 • Stoler på intuisjon/magefølelsen sin

Hvis du ikke allerede er en av disse lederne, så kan du bli det, hvis du vil, men det kreves kunnskap og trening. «D e itj'no som kjæm tå sæ sjøl» som Hans Rotmo synger om.


I en tid med digitalisering og kunstig intelligens (KI), er gode ferdigheter innen kommunikasjon fremhevet som en av de viktigste lederferdigheter.

Forskning viser at 95% av utfordringene i å oppnå et godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere. Kroppsspråk, pust, hudfarge og bevegelser utgjør 55%. Stemmeleie, og stemmebruk (høy, lav, mørk og lys) utgjør 37% og ordvalg 8% og påvirker hvordan budskapet ditt blir oppfattet. (Tallene avviker noe fra rapport til rapport.)

Det er i tillegg ni ganger større sannsynlighet for at dine medarbeidere vil støtte et tiltak, når du kommuniserer med dem ansikt til ansikt, enn om de får skriftlig informasjon.

Kroppsspråket ditt kan også avsløre om du snakker sant; det vil si om det er samsvar mellom det du sier og mener. Dette gjenspeiler seg i måten du formidler budskapet på. Noe som i neste omgang påvirker både tilliten og troverdigheten til deg og budskapet.


Det å bli kjent med dine styrker og utfordringer som leder, er en innsikt som er god å ha for å lykkes bedre som leder. Det gir deg en bedre forståelse av hvorfor du reagerer og handler som du gjør, og du blir mer bevisst på hvordan du kan oppnå bedre kontakt med dine medarbeidere; også de som er annerledes enn deg selv. Du styrker dine relasjonelle ferdigheter.

Mennesker er forskjellige og hvorfor er det enklere for deg å komme i kontakt med enkelte personer enn andre?

 • Kanskje du har lagt merke til at du har lettere for å lede mennesker som fokuserer mer på å bygge relasjoner og få folk involvert, enn de som liker å jobbe alene?
 • Eller kanskje du er mer komfortabel med å samarbeide med personer som har en humørfylt tilnærming, enn personer som analyserer alt de gjør?
 • Eller kanskje du syns det er enklere å forholde seg til personer som er mer varme enn skeptiske?

I hverdagen er du avhengig av å kommunisere med forskjellige ansatte for å nå dine og arbeidsplassens mål. Skal du fremstå med en effektiv adferd og kommunikasjon, krever dette innsikt om deg selv og menneskene du skal kommunisere med – hva skaper fremdrift og hva skaper motstand?

Selv om folk har forskjellig væremåte og ulike måter å kommunisere på, så er alle like verdifulle.

For å bli bedre kjent med seg selv, bruker vi i HR forvaltning et verktøy, Everything DiSC® *, som er et refleksjonsverktøy knyttet til atferd og kommunikasjon.

Verktøyet beskriver 4 grunnleggende atferdstiler (fig.1), uten at det menes at «en person ersånn eller sånn».

Det er veldig viktig å påpeke at ingen atferdstil i Everything DiSC® er bedre enn de andre; alle atferdstiler har samme verdi.

De aller fleste passer litt inn i alle atferdstilene, men det er som oftest en atferdstil som stemmer mer enn de andre tre.

Fig.1- Everything DiSC® *

Formålet med verktøyene er å styrke relasjonskompetansen, og gjøre mennesker bedre i møte med hverandre – til å tilpasse seg og være smidige. Vi snakker ikke om merkelapper, kategoriseringer, diagnoser, personlighetstester eller fasiter, men om verktøy som skaper innsikt – egnet for refleksjon, dialog, utvikling og trening.

Eksempel

En person som er i område i, kan ha store utfordringer med å samarbeide med en person i område C. Fordi personer i område i er igangsettere, ønsker raskt tempo og liker å samarbeide, mens personer i område C liker å ta det med ro, jobbe alene og fordype seg i å kvalitetssikre oppgaven før den leveres. Dette kan ta for lang tid for personer i område i.

Dette var faktisk min utfordring før jeg lærte meg å bruke dette verktøyet. Jeg er i området i , og opplever i dag at jeg har stor nytte av å samarbeide med personer i område C, fordi de er kritisk spørrende og kvalitetssikrer arbeidet mer, enn det jeg har tålmodighet til å gjøre. Vi utfyller hverandre og blir et sterkt team. Slik var det ikke tidligere.

Oppgave

Bruk figur 1.

I hvilket område finner du din atferdstil som beskriver deg best, eller som er mest gjenkjennbar, slik du kjenner deg selv?

Du finner sikkert væremåter i alle områdene som passer på deg som leder, men mest trolig er det et område som passer best for deg og din væremåte.

Når du besvarer oppgaven er det viktig at du er ærlig, ellers bare lurer du deg selv.


Hvis du ønsker å styrke dine relasjonelle ferdigheter og dra nytte av det positive som dette verktøyet kan gi deg, så kjøp gjerne et av disse nettkursene:

 1. Styrke dine relasjonelle ferdigheter – er hovedkurset og inneholder begge kusene som er beskrevet under, pluss treningsprogram knyttet til stressmestring, visjon og mål. (6 moduler) 
  Alle kjennetegn hos ledere som lykkes blir ivaretatt i kurset, både gjennom teori og øvelser.
 2. Bli bevisst dine styrker og utfordringer – er et delkurs til hovedkurset. Inneholder kartlegging av din atferdsstil som leder; inkludert 1 times veiledning fra oss og en 27 siders rapport, og tema rundt ledelse i hverdagen. (Består av de 2 første modulene i kurs nr.1)
 3. Relasjonsorientert ledelse er et delkurs til hovedkurset. Inneholder kartlegging av din atferdsstil som leder, inkludert 1 times veiledning fra oss og en 27 siders rapport, tema rundt ledelse i hverdagen, forebygging og håndtering av konflikter, psykologisk trygghet og relasjonsorientert ledelse. (Består av de 4 første modulene i kurs nr.1)

Nettkurs nr.1, kombinert med fysiske/digitale samlinger, kan også benyttes til å utvikle velfungerende ledergrupper.


Everything DiSC®

Everything DiSC® er et anerkjent og forskningsbasert verktøy, med et av verdens største og velrenommerte kunnskapsforlag i ryggen. Wiley står bak distribusjonen av verktøyene og er ledende innen forskning, utvikling og akademiske publikasjoner. 

Det har blitt forsket på og analysert på verktøyet i over 40 år. Teknologien har utviklet seg, og det har DiSC®-verktøy også.

Everything DiSC® Workplace (engelsk versjon) mottok i august 2020 en DNV-sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Alle Everything DiSC®-verktøy bygger på Workplace.

Sertifiseringen viser at verktøyet er i samsvar med EFPA's (The European Federation of Psychologists' Association) standarder og kan brukes til utviklingsformål.

Gjennom en slik sertifisering forsikrer DNV (Det Norske Veritas) at verktøyet tilfredsstiller internasjonale og anerkjente kriterier for kvalitet.


Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.