Den beste form for ledelse

02.10.2023

God ledelse er avhengig av den tiden vi lever i og all forskning hittil tyder på at ledere bør legge vekt på å være relasjonsorienterte og gjerne med en dæsj visjonær endringsorientering (Transformasjonsledelse).

I oppsummerende studier har denne formen for ledelse en gjennomsnittlig sammenheng med ulike resultater på 0,48 (på en skala fra 0 til 1).

Både andre og de som forsker på ledelse i Norge, har til gode å se forskning som viser negativ effekt av det å være relasjonsorientert.

Den resultatorienterte lederen, som var populær på 50-tallet, scorer lavt på alle studiene i moderne tid, selv om myten, om at det er den beste lederstilen, lever fremdeles. Det er vel på tide å avlive denne myten.

Oppsummerende studier viser at denne formen for ledelse har en gjennomsnittlig sammenheng med ulike typer resultater på 0,29 (på en skala fra 0 til 1). I noen organisasjoner kan lederstilen altså ha en viss effekt. Effekten er til en viss grad avhengig av bedriftstype. Men den litt tøffe, markeringsdyktige, strukturerte lederen er langt fra den mest effektive ledertypen i alle sammenhenger.

Konklusjonen på forskningen er altså at relasjonsorientert ledelse gir bedre resultat enn resultatorientert ledelse.

Hva som kjennetegner disse tre lederstilene


Relasjonsorientert lederstil fører til et godt forhold mellom leder og medarbeider. Det gir også positiv effekt på medarbeidernes jobbtilfredshet og turnover-intensjon. Det vil si at medarbeiderne ikke tenker så ofte på å slutte eller bytte jobb som under andre lederstiler.

Lederstilen legger vekt på autonomi, selvbestemmelse, som betyr at medarbeiderne:

  • har muligheter for valg og selvbestemmelse i løpet av arbeidsdagen
  • får utviklingsmuligheter som gir og tar vare på deres energi

Kilde: Øyvind L. Martinsen, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI, Oslo

Hva må til for å bli en god relasjonsorientert leder?

For å bli en god relasjonsorientert leder, er det å ha gode relasjonsferdigheter en forutsetning. Gode relasjonsferdigheter kommer gjennom kunnskap og trening på de riktige tingene i hverdagen, sammen med dine medarbeidere. 

Vi i HR forvaltning har utviklet nettkurset «Styrk dine relasjonelle ferdigheter» og lederprogrammet «Velfungerende ledergruppe» for å bistå ledere med å bli en god relasjonsorientert leder. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.


Les også: