Forbedre din selvbevissthet rundt konfliktarbeid

05.02.2023

Konflikter oppstår gjerne som en konsekvens av misforståelser og mangel på respekt eller forståelse for hverandres arbeidsoppgaver, kompetanse eller personlighet/atferdsstil. Ved å vise gjensidig respekt og forståelse, kan vi få det beste ut av alle.

Hva er en konflikt?
Det er en uoverensstemmelse som vekker sterke følelser. Det kan være alt fra korte, eksplosive krangler til subtile, langvarige problemer. Uansett så utløser en konflikt forskjellig atferd hos hver av oss, fra destruktive til konstruktive reaksjoner. Selv om konflikter kan være ubehagelige, er det en naturlig og uunngåelig del av relasjoner.

Siden konflikt vil se forskjellig ut, avhengig av hvem som og hva som er involvert, finnes det ikke et universalsvar som gjør konflikt konstruktiv. I stedet starter løsningen med deg.

Konflikthåndtering er en viktig del av lederrollen. Når du aktivt håndterer konflikter vil hele organisasjonen lære, utvikle seg og bygge tettere relasjoner. Dette er en viktig byggestein når du jobber med ledelse, kommunikasjon og kultur.

Jo tidligere du får partene til å snakke sammen, jo større sannsynlighet er det for å finne en god løsning.

Uoverensstemmelser er naturlig å ha i et arbeidsmiljø, men hvordan kan vi hindre at disse utvikler seg til en større konflikt?

Vi mennesker er forskjellige; vi har forskjellige interesser, behov, atferd og kommuniserer ulikt. Noen er utålmodige og vil komme fort til mål, andre er mer opptatt av å være sosiale eller å ha fokus på samarbeid, mens andre har fokus på presisjon og analyse. Noen er aktive, andre spørrende, tankefull eller mer aksepterende. Vi har alle noe av alt dette i oss, men en eller flere væremåter dominerer mer enn andre og det er ulikt fra person til person.

Tips 1: Ved å vise gjensidig respekt og forståelse for hverandres kompetanse, personligheter og liv, er sjansen stor for å lykkes med å samarbeide og kommunisere godt.

Tips 2: Endre destruktive tanker til konstruktive. Når du blir f.eks. irritert, kan det være lurt ikke å reagere med en gang, men trekke seg litt unna, trekke pusten dypt og tenke ut en konstruktiv måte å reagere på; for eksempel:

Tips 3: Bruk ordet "og" i stedet for "men". Ved  å bruke ordet "og" når du skal uttrykke din uenighet, unngår du å antyde at din medarbeider tar feil, for at du kan ha rett.

Tips 4: Hvis du er bekymret for en kommende handling, så be dine medarbeidere om å tenke over virkningene handlingen kan få, ved å stille åpne spørsmål...f.eks. Hvilken betydning har dette for arbeidshverdagen vår? Dette kan være en mye mindre aggresiv framgangsmåte, som kan få dine medarbeidere til å tenke over sin ide på nytt.

Å unngå konflikter er ikke alltid like enkelt, men ved å være bevisst på din væremåte og hvordan du snakker, kan evnen til å hindre at uoverensstemmelser blir til større konflikt trenes opp.

I nettkurset "Styrk dine relasjonelle ferdigheter" og i lederprogrammet "Velfungerende ledergruppe" får du fordype deg i de ulike væremåtene og hva om kjennetegner dem under konflikt. I tillegg er det lagt inn mange øvelser som går på kommunikasjon og det å endre destruktive tanker til konstruktive.