Ny IA-avtale er iverksatt

03.01.2019

Tirsdag 18.12.2018 undertegnet partene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder fra og med 2019 og ut 2022.

Partene ble enige om to nasjonale målsettinger:

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Nye virkemidler og tiltak

Den nye avtalen gjelder for hele arbeidslivet og legger stor vekt på arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud sin felles innsats på arbeidsplassen; dvs. ivareta intensjonen og den gode erfaringen vi har med den norske arbeidslivsmodellen (link til blogg).

  • Alle bedrifter (privat og offentlig) får tilgang på NAV arbeidslivssenter sine ressurser og gis større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.
  • En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider etableres for å formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Det er foreslått å innføre en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding. De bedrifter som i dag har utvidet rett til bruk av egenmelding oppfordres til å videreføre dette.

Last ned IA-avtalen

Hva innebærer dette?

Vi er svært glade for at det ikke ble foreslått endringer i sykelønnsordningen, selv om det er presisert i avtalen at problemstillinger knyttet til sykelønn kan diskuteres i avtaleperioden. Trusselen om endringer i dagens sykelønnsordning er ikke lagt død, så derfor er det viktig at vi klarer å gjennomføre avtalens målsetninger på 4 år, for å ha den største mulighet til å bevare den.

Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Ved å realisere IA-avtalens målsetninger, vil vi opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn og med det trolig dagens sykelønnsordning. «D e itjno som kjæm ta sæ sjøl», som Hans Rotmo synger, så her kreves det et godt samarbeid og innsats fra både arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud, NAV, sykmelder og den som er sykmeldt/har lange gjentagende sykefravær.

På 17 år med den gamle IA-avtalen er sykefraværet redusert med 12,5%, nå er kravet kraftig skjerpet, med at det på 4 år skal reduseres med 10% sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. I tillegget skal frafallet reduseres. Dette handler mye om hva partene på den enkelte arbeidsplass får til ved å bevare eller etablere gode arbeidsmiljø og strukturert sykefraværsarbeid. «Arbeidsmiljø kan ikke vedtas, det må skapes», sier NHO-direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

Det viser seg at ved de arbeidsplasser hvor det gjøres en målrettet innsats i å etablere gode arbeidsmiljø gjennom leder- og teamutvikling, samt strukturert sykefraværsarbeid, reduseres sykefraværet og det holder seg stabilt lavt. Vi har eksempel på at sykefraværet ved en større bedrift har blitt redusert fra ca 10% til ca 4% over 3 år pga ovenfor nevnte tiltak.

Ta kontakt med HR forvaltning for mer informasjon.