PERSONLIG TRENER I LEDELSE

Mange ønsker å gjøre øvelsene riktig når de trener, for å få best mulig utbytte av treningen. 

Slik er det også med ledelse; man ønsker å være en god leder og å få mest mulig ut av de man leder.

Mental trening er ett av våre verktøy.

La oss være din personlige trener innen ledelse!

Det å være god leder kommer ikke av seg selv, du trenger gode vaner som klokskap, mot, måtehold og rettferdighet. Det må trening til for å få gode vaner.

Klokskap handler om å gjøre det gode i møtet med det usikre i livet; f.eks. håndtering av en konflikt. Skape tillit

Mot handler om viljestyrke eller gjennomføringevne til å gjøre det som er rett; f.eks. ta tak i en konflikt.

Måtehold er kunsten å glede seg over de små endringer og framskritt.

Rettferdighet er å gjøre sin plikt og å se betydningen av et godt fellesskap på jobb.