KONFLIKTHÅNDTERING

Formålet med lederstøtte i konflikthåndtering er å: Styrke ledere til forebygging og håndtering av konflikter, ansatte som underpresterer, mobbing og trakassering.

Konflikt er ikke det samme som uenighet.

Konflikt kan være når en part føler den andre som en kilde til frustrasjon. En konflikt ligger i spennet mellom frustrasjon til åpen konflikt. En slik definisjon gjør at en konflikt kan oppdages og håndteres tidlig. Selv om ikke alle konflikter kan løses, skal de håndteres. 
(S. Einarsen og H. Pedersen: Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet 2007 1. utgave s. 31)

Når vi gir lederstøtte her, gjennomfører vi, i samarbeid med oppdragsgiver, en strukturert prosess som hvor alt dokumenteres.

Vi har individuelle kartleggings-samtaler med involverte parter, individuelle oppfølgingssamtaler og megling mellom partene. Vi  utarbeider tidslinje, rapport(er) og veileder leder i håndteringen av situasjonen. 

Metoden vi bruker har vi også laget et nettkurs i, så hvis du som arbeidsgiver ønsker å håndtere konflikten på egen hånd, kan du få opplæring gjennom dette nettkurset. 
Klikk på "knappen" under for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt også for mer informasjon eller en uforpliktende prat.