Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en førstegangsleder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.


I en forelesning ved NTNU fikk jeg vite at norske modellen eller den nordiske arbeidslivsmodellen, som den også kalles, er under press. Modellen har fungert i mange ti år og det ser ut til at vi nå begynner å ta ting for gitt. Derfor er det desto viktigere å være klar over hva dette kan bety for oss.

En synlig og tydelig leder har bl.a. klare forventninger til sine medarbeidere, er lojal mot bestemmelser i lover og avtaleverk, føler ansvar for bedriften, er selv en rollefigur og tar tak i og oppklarer situasjoner som ikke samsvarer med forventningene.

Sykdom er ofte bare én side ved et sykefravær. De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe og de trives på jobb; dvs. mange går på jobb, selv om de er syk.

Arbeidsmiljøloven §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, men begrepet har mange ulike betydninger.