Blogg

FORMÅL

Å bistå ledere og andre interesserte til å reflektere over arbeidslivets utfordringer innen samhandling og verdiskapning.

Målgruppe

Det kan være  en nytilsatt leder, etablert leder eller en arbeidstaker som ønsker å få et nytt perspektiv på ting eller svar på noen spørsmål. Har du utfordringer i arbeidsmiljøet som du ønsker å korrigere, kan kanskje bloggen gi deg noen tips.

Tema som blir berørt er innen omstilling, sykefraværsarbeid, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, leder- og teamutvikling.

Vi håper bloggen er til hjelp, men ta kontakt med oss hvis du trenger mer bistand, vi vil gjerne være din samtalepartner.

Mange mener at det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning, i tillegg til verdens mest sjenerøse sykelønnsordning.

I en forelesning ved NTNU fikk jeg vite at norske modellen eller den nordiske arbeidslivsmodellen, som den også kalles, er under press. Modellen har fungert i mange ti år og det ser ut til at vi nå begynner å ta ting for gitt. Derfor er det desto viktigere å være klar over hva dette kan bety for oss.

En synlig og tydelig leder har bl.a. klare forventninger til sine medarbeidere, er lojal mot bestemmelser i lover og avtaleverk, føler ansvar for bedriften, er selv en rollefigur og tar tak i og oppklarer situasjoner som ikke samsvarer med forventningene.

Sykdom er ofte bare én side ved et sykefravær. De fleste ønsker å jobbe på tross av sykdom og plager, fordi de er i stand til å jobbe og de trives på jobb; dvs. mange går på jobb, selv om de er syk.

Arbeidsmiljøloven §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende, men begrepet har mange ulike betydninger.