5 tiltak for trivsel på jobb

04.03.2024

Lovverket sier at jobben skal være helsefremmende, som er et ambisiøst krav, men ingen umulighet. Ved å skape trivsel på en arbeidsplass er vi mange hakk nærmere målet. 

Hva må til for å øke trivselen på jobb?

Grunnmuren i et godt arbeidsmiljø er tillit mellom kolleger og tillit mellom leder og ansatte. Tillit styrker positive følelser, verdsettelse og gode holdninger.

Når arbeidsplassen er preget av tillit, vil du legge merke til positive endringer på fokus,  kvalitet, kreativitet, effektivitet og engasjement i arbeidet hos både de ansatte og leder.

Vi skal i denne bloggen gi deg noen tips, basert på forskning og erfaring, som kan styrke tilliten og øke trivselen på jobb.

1. Støtte fra kolleger

 • Å få hjelp og støtte fra kolleger er uvurderlig viser både forskning og erfaring.
  I en studie som fulgte 820 personer i 20 år (fra 1998 – 2008) som er publisert i Health Psykologi, var konklusjonen klar: Sosial støtte fra kolleger øker sjansen for å leve lenger. Det gjelder særlig for ansatte i alderen 38 til 43 år.
 • Leders tilstedeværelse i miljøet kan være en støtte.
  For bare det å vite at leder er lett tilgjengelig kan være til god hjelp.

2. Bli sett

 • De fleste mennesker har behov for å bli sett og få bekreftelse på det vi kan.
  For å vite hva den enkelte kollega/ansatt har av kompetanse og nyttige egenskaper, er nøkkelen det å bli kjent med hverandre.
 • Konstruktiv feedback.
  Uten tilbakemeldinger kan vi ikke forbedre oss, men tilbakemeldingene må være åpne og konstruktive.
 • Ha en hyggelig omgangstone.
  For eksempel gi positive tilbakemeldinger når det oppleves riktig å gjøre det, og ha fokus på det som fungerer godt og som gir kolleger og ansatte positive opplevelser.

3. Rettferdighet og respekt

 • Rettferdige arbeidsoppgaver og krav, samt et arbeidsmiljø der alle er like, kan ha stor innvirkning på jobbtilfredsheten i en virksomhet.
  Sett pris på dine kolleger og ansatte. Vi er alle forskjellige, men vi er like mye verd.

4. Samhold

 • Samarbeid i en støttende, hjelpsom og motiverende atmosfære er avgjørende for å styrke tilliten og skape samhold på en arbeidsplass.
  Forskjellige meninger og personligheter kan utfordre samholdet og skape utfordrende situasjoner. Derfor er det viktig at leder identifiserer og håndterer problemer tidlig, slik at det kan bygges opp en god kultur på arbeidsplassen.

5. Stressmestring

 • Uansett hvor godt ting fungerer, opplever vi fra tid til annen at kravene til oss overstiger evnen til å tilfredsstille disse. Resultatet kan bli negativ stress. Negativ stress over tid kan gi oss dårlig helse og dårligere hukommelse.
  En god tilnærming til negativt stress er avspenningsøvelser, positive tanker og mental trening, som over tid kan gi oss bedre helse og bedre hukommelse.