Sykefraværsarbeid.....det nytter!

01.08.2019

Sykefraværet er fortsatt for høyt, så utsiktene til å nå IA-avtalens mål mot år 2022, og å få beholde dagens sykelønnsordning, ser dessverre ikke lovende ut. Så folkens....sykefraværsarbeidet MÅ struktureres for å nå IA-avtalens mål!

Hvis du som arbeidsgiver ønsker tips eller bistand, så har vi erfaring med virkningsfulle metoder. Vi har i mange år hjulpet virksomheter for å redusere sykefraværet og å holde det stabilt lavt.

Fig.1, 2, 3 og 4 viser resultater fra arbeidsplasser hvor vi har bistått ledere i å strukturere sykefraværsarbeidet. Arbeidet ble organisert som et prosjekt og metodene vi brukte finner dere i bloggen «Forhold som kan gi lavere sykefravær». 

Fig.1 viser gjennomsnittlig sykefravær de siste årene hos en virksomhet med ca 30 kontoransatte

Fig.2 viser gjennomsnittlig sykefravær de siste årene i en virksomhet med ca 70 ansatte i turnus.

Fig.3 viser gjennomsnittlig sykefravær de siste årene i en annen virksomhet som også har ca 70 ansatte.

Fig.4 viser gjennomsnittlig sykefravær i en større bedrift.

Figurene viser gjennomsnittlig sykefravær pr. år, med unntak av år 2019, som viser gjennomsnittet for de 7 første måneder. Vi har valgt å vise eksempler på en trend over 4 år (fra 2016) etter strukturering av sykefraværet. I 2015 og i flere år før det var sykefraværet tosifret i Virksomhet 1, 2 og 3 og rundt 8-9% i Virksomhet 4.

Struktureringen av sykefraværsarbeidet startet i 2016 hos alle, gjennom et prosjekt som varte i 6 - 12 måneder. Lederne har i etterkant av prosjektet videreført erfaringene, noe som vi mener er hovedårsaken til at fraværet har holdt seg stabilt lavt.

Ta kontakt for mer informasjon.