SEMINAR 9.okt. i Trondheim

"Sykefravær til besvær" 

 • Har dere medarbeidere som har lange og gjentakende perioder med sykefravær?
 • Skaper det frustrasjon og irritasjon på arbeidsplassen?
 • Ønsker dere tips om hvordan dette kan håndteres på en konstruktiv måte?
 • Da er seminaret nyttig for akkurat deg!   Påmeldingsskjema nederst på siden.

Det er lov å være syk, men for arbeidsgivere kan sykefravær medføre:

 • Manglende kompetanse på jobb
 • Tap av inntjening
 • Økte kostnader
 • Merbelastning for både ledere og kolleger

Formålet med seminaret er å spisse fokuset mot hvordan ledere og HR-rådgivere kan håndtere medarbeidere som har sykefravær over lange og gjentakende perioder.

Noen arbeidstakere ønsker bistand fra tillitsvalgte og i dette seminaret ser vi også på tillitsvalgtes rolle i sykefraværsarbeidet.

Seminaret er praktisk rettet, hvor det i tillegg gis muligheter til kjøp av lederstøtte i 6 mnd.  

Målgruppe: Ledere, HR-personell, tillitsvalgte og verneombud

PROGRAM

 • Arbeidsgivers plikter i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.
 • Struktur og sjekkliste for oppfølgingsprosessen.
 • Struktur og innhold i dialogmøter/individuelle samtaler med medarbeidere som har sykefravær.
 • Hva som vektlegges i domsavgjørelser vedrørende sykefravær og oppsigelse.
 • Case

LEDERSTØTTE fra HR forvaltning i 6 mnd.:

Formål: Etablere økt kompetanse hos ledere og rådgivere i å skape formålstjenlige rutiner og prosedyrer i sykefraværsarbeidet ute på arbeidsplassen. 

 • Lederstøtte hovedsaklig som samtalepartner
 • Oppmøte i bedrift 2 timer x 2
 • Veiledning ved behov på tlf og pr. mail i 6 mnd.

Det inngås en skriftlig avtale med den enkelte, hvor tema og innhold i lederstøtten avklares. Kompetansebevis utstedes.

TID OG STED

Tid: 09.10.2019 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Seminarrom "Malvik", 1.etg., Statens Hus, Prinsensgt.1, 7013 Trondheim (inngang også fra Tinghusgata)

PRIS

 1. Seminardag: kr. 2.500,- pr. deltaker
 2. Seminardag + Lederstøtte i 6 mnd.: kr. 12.500,- pr. deltaker (NB! Introduksjonspris)

Prisene er inkludert mva. og lunsjbuffé på seminardagen 

PÅMELDING innen 01.10.2019