Webinar "Sykefravær til besvær"

30.09.2021 

Har du medarbeidere som har lange og gjentakende perioder med sykefravær?

Skaper det frustrasjon og irritasjon på arbeidsplassen?

Ønsker du tips, slik at du kan håndtere dette på en konstruktiv måte?

Da er webinaret nyttig for akkurat deg!                      


Påmeldingsskjema nederst på siden

Last ned program her: 


Det er lov å være syk, men for arbeidsgivere kan sykefravær medføre

  • Manglende kompetanse på jobb
  • Tap av inntjening
  • Økte kostnader
  • Merbelastning for både ledere og kolleger

Formålet med webinaret er å spisse fokuset slik at ledere, HR, tillitsvalgte og verneombud kan håndtere medarbeidere med lange og gjentakende sykefraværsperioder.

PROGRAM

  • Arbeidsgivers plikter i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften
  • Tillitsvalgtes rolle i sykefraværsarbeidet
  • Struktur og sjekkliste for oppfølgingsprosessen
  • Struktur og innhold i dialogmøter/individuelle samtaler med medarbeidere som har sykefravær
  • Hva som vektlegges i domsavgjørelser vedrørende sykefravær og oppsigelse
  • Case

TID OG STED

Tid: 30.09.2021 kl. 09.00 - 12.00

Sted: Webinar

Varighet: 3 timer

PRIS  kr 1.790 pr. deltaker

PÅMELDING: