SAMTALEPARTNER

Vi bistår ledere ved å være en samtalepartnere/lederstøtte på sak, samt veilede i prosesser og prosjekter 

Formål: 

Å være en konfidensiell samtalepartner/lederstøtte for å sortere sakens fakta og å gi råd, veiledning eller coahing ut fra behov.

Samtalen er din arena for vekst og utvikling både som leder og som menneske.

Samtalene kan gjennomføres med personlig oppmøte, via epost, telefon, Skype o.l.

Det kan handle om:

  • Lover og avtaleverk innen HR-feltet.
  • Sykefraværsarbeid
  • Interne forhold i en ledergruppe.
  • Strategiske beslutninger.
  • Håndtering av større eller mindre omstillinger.
  • Personalsaker.
  • Utfordrende personalsamtaler.
  • Konflikthåndtering.
  • Relasjonelle og strategiske ferdigheter som leder og kollega.

Ta kontakt for mer informasjon