Teamutvikling

Vi bistår teamet....

 • med å etablere psykologisk trygghet
 • med å finne nøkkelen til god samhandling
 • med å forplikte seg, vise ansvarlighet og bli enige om felles mål og strategi
 • i en utviklingsprosess som går over 6-12 mnd.

Utviklingsprosessen tilpasses kundens behov og gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og teamet.

Vi i HR forvaltning har mange års erfaring med å utvikle velfungerende team

Et team kan være et lederteam, gruppe ansatte eller ansatte i samme enhet/avdeling. Forutsetningen for å kalle det et team er at teammedlemmene har et eller flere felles mål og likt ansvar for å nå disse.

For at et team skal lykkes og ha god produktivitet; dvs. å være velfungerende, er det viktig at det er psykologisk trygghet blant teammedlemmene. Hvis ikke, er det vanskelig for teammedlemmene og forplikte seg, vise ansvarlighet og bli enige om felles mål og strategi.

I tillegg er det viktig at lederen forstår kraften i teamarbeidet, går foran med et godt eksempel og investerer tid i dette arbeidet.

Psykologisk trygghet handler om å bygge en kultur der menneskene er i sentrum

 • Der folk er trygge på hverandre og våger å være uenige
 • Der folk våger å komme med kritiske uttalelser, som blir tatt imot som et utgangspunkt for utvikling

Når vi bistår våre kunder med å etablere velfungerende team, jobber vi grundig med å etablere psykologisk trygghet. Nøkkelen er at vi bruker et verktøyet for å gjøre deltakerne bedre kjent med seg selv og hverandres styrker og utfordringer, slik at de kan kommunisere og samhandle bedre.


Tilbakemelding fra en toppleder:

Teamutviklingsprosessen gav meg som leder et nyttig verktøy for å utvikle min avdeling basert på bedre teamorganisering, forbedret intern kommunikasjon, ansvarliggjøring og resultater.

Utsagn fra deltakere:

 • Prosessen tok et kraftig byks fremover, etter at møteplassene ble definert
 • Vi er mye mer et team nå
 • Vi har blitt bedre kjent med hverandre
 • Føler meg mer inkludert
 • Mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer
 • Jeg føler meg stolt av teamet mitt
 • Vi er blitt god på tilbakemeldinger
 • Kollegaer av meg har utfordret meg
 • Mer åpenhet i dialogen
 • Vi sparrer oftere med hverandre
 • Jeg føler at vi er blitt tryggere på hverandre
 • Vi er blitt mer konkrete og ærlige i tilbakemeldinger
 • Vi virker mer motivert i hele teamet
 • Jeg ser eksempler der vi er blitt tydelig på konkret ros
 • Ikke noe «huff fokus, ikke negativt fokus.
 • Virker som vi har mer tid til å høre på hverandre
 • Føler meg tryggere på at jeg kan bidra i teamet
 • Jeg har blitt tryggere på meg selv
 • Jeg får oftere ros - og jeg har selv gitt mer ros.
 • Jeg synes vi er mer sammensveiset.
 • Jeg er mindre redd for å si hva jeg mener.


Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende prat