Teamutvikling

Et team kan være et lederteam, gruppe ansatte eller ansatte i samme enhet/avdeling. Forutsetningen for å få til et velfungerende team er at teammedlemmene har et eller flere felles mål.

På en arbeidsplass er det viktig at samarbeidet mellom ledelse og ansatte er tillitsfullt. De må være enige om et felles mål/resultat. På det personlige planet er det dessuten viktig at både ansatte og sjefen er tillitsfulle mennesker. Hvis ikke, går det utover produktiviteten.

Tillit handler om forutsigbarhet; at du kan stole på alt fra enkeltpersoner til institusjoner.

Tillit er grunnleggende i både ledelse og samhandling, men hvordan etablerer/bevarer vi tillit?

Når vi i HR forvaltning bistår våre kunder med å etablere velfungerende team, jobber vi først og fremst med tilliten i teamet før vi arbeider videre med konstruktiv konflikt/dialog, forpliktelse, ansvarlighet og til slutt resultat/måloppnåelse for teamet.

Prosessen utvikler ikke bare et mer velfungerende team, men deltakerne blir bedre kjent med seg selv og andre. De får bedre kunnskap om hvordan de opplever og påvirker hverandre i ulike situasjoner, og skjønner mer hvordan konflikter oppstår og kan løses/unngås.

Fem atferdstrekk hos et velfungerende team

  1. Ha tillit til hverandre.
  2. Engasjere seg i konflikter på sak/fag (ikke person).
  3. Forplikte seg til å følge beslutninger.
  4. Holder hverandre ansvarlig.
  5. Fokuserer på å oppnå kollektive resultater

Mer informasjon om verktøyet vi bruker finner du her

Vi bistår dere i å....

  • Skape en forståelse for hvordan du virker på andre mennesker.
  • Skape en forståelse for hvordan andre mennesker virker på deg.
  • Finn nøkkelen til god samhandling.
  • Vi er prosessledere i en prosess som går over 6-12 mnd.
  • Prosessen tilpasses kundens behov og gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiver og deltakerne i prosessen.