SISTE INNLEGG I BLOGGEN

Forskning viser at de mest effektive enheter, grupper og team er de med psykologisk trygghet. De er god på å videreutvikle hverandres ideer, de arbeider mer effektivt og har lite gjennomtrekk av ansatte.

Konflikter oppstår gjerne som en konsekvens av misforståelser og mangel på respekt eller forståelse for hverandres arbeidsoppgaver, kompetanse eller personlighet/atferdsstil. Ved å vise gjensidig respekt og forståelse, kan vi få det beste ut av alle.

I en hektisk hverdag er det lett å bli feig. Det er enklere og gi og ta imot tilbakemeldinger når tilbakemeldingskulturen er sunn.....men hva er en sunn tilbakemeldingskultur?