Bedriftens HR partner

Vi har mange års erfaring innen HR-feltet. Vår kunnskap er stor innen lover- og avtaleverk, lederstøtte, lederutviklingkonflikthåndtering, gjennomføring av utfordrende samtaler, teamutvikling, sykefraværsarbeid, omstillingsprosesser og prosedyrearbeid .

SISTE INNLEGG I BLOGGEN

Vær aktiv og ta del i samfunnsdebatten!

Balansegangen mellom det å ta hensyn til den som har nedsatt arbeidshelse/er syk, arbeidsoppgavene, kolleger og bedriftens økonomi kan være en stor utfordring for nærmeste leder. Det gjelder spesielt i tilfellene der den ansatte har lange og hyppige fravær.

Det er 5 atferdstrekk som står sentralt i velfungerende team; Stoler på hverandre, engasjerer seg i konstruktive konflikter relatert til sak/fag, forplikter seg til beslutninger, holder hverandre ansvarlige og har fokus på kollektive resultater/mål.

Vi skreddersyr tjenester ut fra bedriftens behov, så ta kontakt for mer informasjon.