SISTE INNLEGG I BLOGGEN

På mange arbeidsplasser er det vanskelig å rekruttere og beholde flinke arbeidstakere, sykefraværet er høyt, ledere opplever de har liten tid til ledelse, blir slitne og medarbeiderne opplever lite støtte og tilbakemeldinger fra sin nærmeste leder. En ond sirkel har oppstått. Vi har stor medfølelse med de som sliter, derfor ønsker vi å gi noen tips...