Norge har verdens høyeste sykefravær

19.08.2018

Mange mener at det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning, i tillegg til verdens mest sjenerøse sykelønnsordning.

Klikk på her for mer informasjon om at Norge har verdens høyeste sykefravær.

Det snakkes og skrives mye om dette for tiden og det er mye fokus på utgifter. Det vi opplever blir glemt i denne diskusjonen, er at vi i Norge også har høy sysselsetting; ca 70% av befolkningen i arbeidsfør alder er i jobb og blant dem er det mange med funksjonsnedsettelse/redusert arbeidshelse.

Sykelønnsordningen er et velferdsgode som bør bevares; og den tilhører en av søylen i Den norske modellen , en modell som det er en bred politisk enighet om å bevare.

Vi vet at sykefravær koster samfunnet (og bedrifter), men vi vet også av erfaring at sykefraværet kan reduseres ved strukturert sykefraværsarbeid og fokus på helsefremmende arbeidsplasser

I Norge er det langtidsfraværet som er høyt og vi tviler på at det reduseres noe vesentlig ved f.eks. å innføre en karensdag, som mange snakker varmt om. Karensdager kan oppleves som en straff og kan ta ansvaret bort fra den ansatte selv.

Å redusere sykefraværet er kultur- og holdningsarbeid.

Vår erfaring er at sykefraværet reduseres ved å ansvarliggjøre ansatte mer i forhold til sitt sykefravær, gjennom bl.a. mer bruk av egenmelding framfor sykemelding, i tillegg til god dialog mellom leder og ansatt og tett oppfølging fra leder. Dvs. strukturert sykefraværsarbeid som gir en mer helsefremmende arbeidsplass.

La sykefraværsarbeidet bli en naturlig del av leders arbeidsoppgaver.

HR forvaltning har tips til hvordan sykefraværet kan reduseres gjennom å strukturere dette arbeidet på en konstruktiv måte. Vi har også selv erfaring med dette og kan bistå bedrifter. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.